Vijesti

22.07.
2020.

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Petre Đurović, mag. ing. com.

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Petre Đurović, mag. ing. com.

Uredio web.vijesti@unios.hr | Obrane
VIŠE
22.07.
2020.

Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Mate Vukovića, dipl. ing. el.

Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Mate Vukovića, dipl. ing. el.

Uredio web.vijesti@unios.hr | Obrane
VIŠE
21.07.
2020.

Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr.

Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Igora Vendla, mag. ing. agr.

Uredio web.vijesti@unios.hr | Obrane
VIŠE
20.07.
2020.

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Marije Kovač, mag. ing.

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Marije Kovač, mag. ing.

Uredio web.vijesti@unios.hr | Obrane
VIŠE
Stranica 1 od 3123