ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI

ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI

OBVEZE STUDENTA NAKON ODRAĐENE ERASMUS+ MOBILNOSTI

 

Nakon svake odrađene mobilnosti, potrebno je osobno dostaviti završno izvješće Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te se javiti referadi fakulteta kako bi se mobilnost priznala, odnosno upisala u Dopunsku ispravu o studiju.

 

A) Mobilnost u svrhu studijskog boravka – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu dokumenti potpisuju elektronički, potrebno je dostaviti dokaz o tome (mail u većini slučajeva).
2. TRANSCRIPT OF RECORDS – u Službu je potrebno donijeti original dokument (ako prijepis ocjena nije gotov prije vašeg odlaska, može naknadno biti poslan poštom na adresu Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek), dok se kopija nosi u referadu fakulteta zbog pokretanja postupka o priznavanju ECTS bodova stečenih na mobilnosti i upisivanja u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).
7. DRUGU PROCJENU ZNANJA JEZIKA.

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i TRANSCRIPT OF RECORDS potrebno je odnijeti u referadu fakulteta kako bi se pokrenuo postupak priznavanja ECTS bodova stečenih na mobilnosti.

 

B) Mobilnost u svrhu stručne prakse – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu/inozemnoj instituciji dokumenti potpisuju elektronički, potrebno nam je dostaviti dokaz o tome (mail u većini slučajeva).
2. AFTER THE MOBILITY – u Službu je potrebno donijeti original dokument, popunjen na računalu, dok kopiju dokumenta treba odnijeti u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).
7. ORIGINAL POLICE OSIGURANJA OD OZLJEDA I OD ODGOVORNOSTI.
8. DRUGU PROCJENU ZNANJA JEZIKA.

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i AFTER THE MOBILITY potrebno je odnijeti u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.

 

*VAŽNO – studenti koji su financirani iz projekta 19./20. (studij i praksa) moraju riješiti i drugi test iz jezika koji će im po završetku mobilnosti biti poslan na mail. Studenti koji su financirani iz drugih projekata ne moraju rješavati test iz jezika drugi put.

 

 

DOKUMENTI
Prilikom preuzimanja dokumenata, potrebno je obratiti pažnju na projekt unutar kojeg je mobilnost financirana (projekt može biti 19./20., 20./21….). Broj projekta nalazi se u naslovu Ugovora za financiranje koji student potpiše sa sveučilištem. Ako je student financiran iz projekta 19./20., onda preuzima dokumente za projekt 19./20., nikako za ostale.

 

Projekt 20./21.
After the Mobility
Statement of Host Institution (za ak. godinu 20./21.)

Statement of Host Institution (za ak. godinu 21./22.)
Obrazac za financijsko izvješće

 

Projekt 19./20.
After the Mobility
Statement of Host Instituton (za ak. godinu 20./21.)

Statement of Host Institution (za ak. godinu 21./22.)
Obrazac za financijsko izvješće