U cilju poticanja izvrsnosti na Sveučilištu u Osijeku posebno ističemo nove izvrsne radove istraživača Sveučilišta u Osijeku, a koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u visoko rangiranim znanstvenim časopisima.

Na ovoj web stranici radovi se pojavljuju nakon što su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje, a maknut će se nakon godinu dana. Inicijalizacija stranice provest će se za radove objavljene ili prihvaćene za objavljivanje 2016. godine. Putem e-mail adrese navedene u home-page autora moguće je zatražiti
pre-print ili post-print inačicu rada, ako je to u skladu s policom izdavača (nakladnika) rada.