Niže kronološki navodimo nove izvrsne radove znanstvenika Sveučilištu u Osijeku iz Društveno Humanističkog i Umjetničkog područja. To su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u časopisima indeksiranim u WoSCC (u okviru Social Sciences Citation Index ili Arts & Humanities Citation Index) ili SCOPUS (u okviru Social Sciences and Humanities). Za svaki rad navedeni su osnovni podaci, nazivi predmetnih kategorija i pozicija časopisa u njima.

Naslov: [ ? ] Autor: [ ? ]

Sastavnica: [ ? ]