Niže kronološki navodimo nove izvrsne radove znanstvenika Sveučilišta u Osijeku iz STEM područja. To su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u časopisima indeksiranim u Thomson Reutersovoj bazi Web of Science – Core Collection (WoSCC) u okviru Science Citation Index Expanded, a koji su prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) svrstani u prvi (Q1) ili drugi (Q2) kvartil odgovarajućih predmetnih kategorija (Subject Category List). Za svaki rad navedeni su osnovni podaci, nazivi predmetnih kategorija i pozicija časopisa u njima.

Naslov: [ ? ] Autor: [ ? ]

Sastavnica: [ ? ]