Izvješće Odbora za statutarna i pravna pitanja o savjetovanju s javnošću – 25.04.2022.

Izvješće Odbora za statutarna i pravna pitanja o savjetovanju s javnošću – 25.04.2022.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) na 6. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini održanoj 27. travnja 2022. godine pod točkom 15. dnevnog reda prihvatio je IZVJEŠĆE Odbora za statutarna i pravna pitanja o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 602-01/22-08/5URBROJ: 2158-60-01-22-34) od 25. travnja 2022.

U skladu s člankom 11. stavkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.) i Smjernicama Povjerenika za informiranje o primjeni članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama od 21. prosinca 2016. godine (KLASA; 008-01/14-01/01 URBROJ; 401.01/13-16-01), u prilogu je IZVJEŠĆE o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

IZVJEŠĆE Odbora za statutarna i pravna pitanja