KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj godini 2021./2022. održanoj 18. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2021./2022.

Odluka-konačne rang liste 2021-2022.

 

 1. A) KATEGORIJA – STIPENDIJE ZA IZVRSNOST
 • A1) STUDENTI VIŠIH GODINA STUDIJA ZNANSTVENO-NASTAVNIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA
  RANG LISTA A1 2021-2022.
 • A2) STUDENTI I. GODINE PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH I PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA TE I. GODINE INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA
  RANG LISTA A2 2021-2022.
 • A3) STUDENTI I. GODINA DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ZNANSTVENO-NASTAVNIH SASTAVNICA SVEUČILIŠTA
  RANG LISTA A3 2021-2022.
 • A4) STUDENTI VIŠIH GODINA STUDIJA I I. GODINE DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA UMJETNIČKO/ZNANSTVENO-NASTAVNE SASTAVNICE SVEUČILIŠTA
  RANG LISTA A4 2021-2022.
 1. B) KATEGORIJA – STIPENDIJE STUDENTIMA AKTIVNIM SPORTAŠIMA
  RANG LISTA B.)  2021-2022.
 1. C) KATEGORIJA – STIPENDIJE STUDENTIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

 

 

 

Rang liste u kategoriji A.), B.) i C.) ostaju nepromijenjene.