FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Poljoprivredni fakultet

  Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 55 48 00
  dekanat@pfos.hr
  www.pfos.unios.hr

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Građevinski fakultet

  Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 27 43 77
  gfos@gfos.hr
  www.gfos.unios.hr

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku

  Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 46 00
  etf@etfos.hr
  www.ferit.unios.hr

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Prehrambeno-tehnološki fakultet

  Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 43 00
  office@ptfos.hr
  www.ptfos.unios.hr

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

  Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
  +385 35 44 61 88
  info@sfsb.hr
  www.sfsb.unios.hr

MEDICINSKI FAKULTET

Medicinski fakultet

  Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 51 28 00
  ured@mefos.hr
  www.mefos.unios.hr

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

  Crkvena ulica 21, Osijek, Hrvatska
  +385 31 399 600
  info@fdmz.hr
  http://www.fdmz.hr

ODJEL ZA BIOLOGIJU

Odjel za biologiju

  Ulica Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 39 99 00
  info@biologija.unios.hr
  www.biologija.unios.hr

ODJEL ZA KEMIJU

Odjel za kemiju

  Ulica Cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 39 99 50
  info@kemija.unios.hr
  www.kemija.unios.hr

ODJEL ZA MATEMATIKU

Odjel za matematiku

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 48 00
  helpdesk@mathos.hr
  www.mathos.unios.hr

ODJEL ZA FIZIKU

Odjel za fiziku

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 23 27 00
  ured@fizika.unios.hr
  www.fizika.unios.hr

EKONOMSKI FAKULTET

  Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 44 00
  ured@efos.hr
  www.efos.unios.hr

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

  Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 32 17 00
  helpdesk@foozos.hr
  https://www.foozos.hr

FILOZOFSKI FAKULTET

Filozofski fakultet

  Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 21 14 00
  helpdesk@ffos.hr
  www.ffos.unios.hr

PRAVNI FAKULTET

Pravni fakultet

  Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 45 00
  office@pravos.hr
  www.pravos.unios.hr

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu

  Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska
  +385 31 80 24 00
  tajnistvo@djkbf.hr
  www.djkbf.unios.hr

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Akademija za umjetnost i kulturu

  Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 25 33 33
  uaos@uaos.hr
  www.uaos.unios.hr

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA

Gradska i Sveučilišna knjižnica Osijek

  Europska avenija 24, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 21 12 18
  gisko@gskos.hr
  www.gskos.unios.hr

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU

Studentski centar u Osijeku

  Istarska 5, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 06 60
  ured@stucos.hr
  www.stucos.unios.hr

STUDENTSKI CENTAR U SLAVONSKOM BRODU

Studentski centar u Slavonskom Brodu

  P. Svačića bb, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
  +385 35 44 26 48
  angelodenis.delhusa@stucsb.hr
  www.stucsb.unios.hr

STUDENTSKI DOM U ĐAKOVU

  Petra Preradovića 17, 31400 Đakovo, Hrvatska
  +385 31
  grgo.grbesic@gmail.com
  www.djkbf.unios.hr

SVEUČILIŠNI CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

  Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 22 41 84
  kvaliteta@unios.hr
  www.unios.hr/kvaliteta

SVEUČILIŠNI CENTAR ZA BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKU GRAĐU
O JOSIPU JURJU STROSSMAYERU I CRKVENOJ POVIJESTI

Ovaj centar je znanstvenoistraživačka sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja obavlja znanstvenoistraživački rad u društvenim i humanističkim znanostima i interdisciplinarnom području znanosti odnosno istraživanja u području umjetnosti, koja su povezana s istraživanjem Strossmayerova života i djela te srodnih tema iz crkvene povijesti.

Misija Centra

Misija Centra je sustavno prikupljanje svih Strossmayerovih djela (objavljenih i neobjavljenih), izrada retrospektivne i praćenje tekuće bibliografije o Strossmayeru te sustavno istraživanje arhivske građe o njemu i o crkvenoj povijesti uopće. Posebnost takvog rada je u tome što bi se bibliografija i arhivski izvori povezivali unakrsno u jednoj datoteci.

Zadaće Centra

Zadaća Centra je uspostavljanje datoteke koja bi imala međunarodni karakter i povezivala sve bibliografske jedinice (i cjelovite dokumente u prijepisu i presliku koji bi se nalazili u arhivima u Hrvatskoj i inozemstvu) s Hrvatskim povijesnim institutom u Rimu, kao i drugim znanstvenim i sveučilišnim ustanovama čija je djelatnost kompatibilna sa zadaćom Centra.

Osim izučavanja Strossmayerova života i djela i srodnih tema iz regionalne i opće crkvene povijesti, zadaća Centra je dati osobit doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine i hrvatskog identiteta, a istovremeno i doprinos hrvatskom visokom obrazovanju.

Na temelju prikupljenih podataka i dokumenata Centar bi objavljivao odgovarajuće znanstvene radove u tiskanom i elektroničkom obliku. Centar bi bio pouzdana i prepoznatljiva znanstvena ustanova prepoznata na nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

Centar za stručne studije je nastavna sastavnica Sveučilišta preko koje Sveučilište ustrojava stručne studije te ovlašćuje znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavnu sastavnicu za organizaciju i izvođenje stručnih studija te razvija stručnu djelatnost u jednom ili više stručnih područja i usklađuje te djelatnosti u okviru Sveučilišta.

Centar za stručne studije potiče unaprjeđenje kvalitete obrazovanja u području stručnih studija te profilaciju stručnih studija ne samo u užem regionalnom okruženju već i u europskom visokoškolskom prostoru.

Centar na temelju studijskih programa priprema studente za rad na poslovima koji zahtijevaju primjenu znanja u visokostručnom praktičnom radu.

Studijski programi stručnih studija sadržajno obuhvaćaju teorijska i primijenjena znanja, uključujući i stručnu praksu.

Misija Centra je primarno obrazovanje novih stručnjaka orijentiranih više prema praksi s ciljem samostalne i kreativne primjene stručnih znanja specifičnih za pojedina stručna područja.

Zadaća je Centra, u ustrojavanju i izvođenju stručnih studija, obrazovati suvremene stručnjake kojima će tijekom studija prema Bolonjskom procesu omogućiti mobilnost u okviru europskog visokoškolskog prostora i ravnopravan položaj u Europi nakon završetka studija.

SVEUČILIŠNI CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Centar za cjeloživotno učenje je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja ustrojava programe cjeloživotnog učenja te razvija koncept cjeloživotnog učenja na Sveučilištu.

Centar za cjeloživotno učenje potiče unaprjeđenje kvalitete cjeloživotnog učenja te potiče sve oblike učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

Vizija Centra je postati centar koji razvija i unapređuje kvalitetu cjeloživotnog učenja ne samo za potrebe regionalnog okruženja već i doprinosu prepoznatljivosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u europskom visokoškolskom prostoru.

Misija Centra je biti centar koji doprinosi prepoznatljivosti stručnjaka na europskom tržištu rada kroz mogućnost trajne obnove postojećih znanja te stjecanje novih znanja i vještina koja doprinose profesionalnom i osobnom razvoju svakog pojedinca.

Svoju viziju i misiju Centar ostvaruje kroz ustrojavanje i razvoj suvremenih programa cjeloživotnog učenja koji su nužni za uspješnu tranziciju prema društvu i ekonomiji utemeljenoj na znanju.

TERA TEHNOPOLIS D.O.O.

Tera Tehnopolis d.o.o.

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 25 10 00
  ured@tera.hr
  www.tera.unios.hr

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK D.O.O.

Obnovljivi izvori energije d.o.o.

  Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, Hrvatska
  +385 31 55 49 08
  oieosijek@gmail.com
  www.oieo.eu