Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira sukladno Statutu Sveučilišta, a u kojem se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica i različitih područja znanosti.

Senat čini sedamnaest (17) članova iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima, i to u pravilu dekana odnosno pročelnika svake znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice ili drugih zaposlenika, pet (5) predstavnika studenata u Senatu u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta, tri (3) člana ostalih zaposlenika (ravnatelj ili drugi zaposlenik Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Studentskog centra u Osijeku i jedan član iz reda nastavnika u nastavnom, suradničkom i stručnom zvanju te administrativno-stručnog i tehničkog osoblja).

Rektor je član Senata po položaju.

U radu Senata sudjeluju bez prava glasa: prorektori Sveučilišta, glavni tajnik i predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta.

Članovi Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta u Osijeku

Predstavnici znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica

2. Prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet u Osijeku
3. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan, Biotehničke znanosti/Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
4. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
5. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
6. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
7. Izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan, dekana, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet Osijek
8. Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
9. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
10. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanica, Društvene znanosti/Kineziološki fakultet Osijek
11. Prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet Osijek
12. Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet Osijek
13. Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
14. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/
Interdisciplinarno područje znanosti/Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
15. Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju
16. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku
17. Izv. prof. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju
18. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku
19. Dubravka Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku
21. Boris Ravnjak, mag. ing. agr., asistent Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
22. Luka Jurčević, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku
23. Lucija Sabo, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Pravnog fakulteta Osijek
24. Rebeka Mergl, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
25. Mihael Puljić, član Studentskog zbora Sveučilišta i student poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura, suvremene škole na Filozofskom fakultetu Osijek
26. Martina Drventić, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek

PROREKTORI SVEUČILIŠTA

Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije
Prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju

GLAVNA TAJNICA SVEUČILIŠTA

Zdenka Barišić, mag. iur.

PREDSTAVNIK NEZAVISNOG SINDIKATA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Izv. prof. dr. sc. Dalida Galović, predsjednca Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja