Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se bira sukladno Statutu Sveučilišta, a u kojem se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica i različitih područja znanosti.

Senat čini 17 članova iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima, i to u pravilu dekana odnosno pročelnika svake znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice ili drugih zaposlenika, tri (3) predstavnika studenata u Senatu u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta, četiri (4) člana ostalih zaposlenika (ravnatelj ili drugi zaposlenik Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Studentskog centra u Osijeku i Studentskog centra u Slavonskom Brodu) i jedan (1) član iz reda nastavnika u nastavnom, suradničkom i stručnom zvanju te administrativno-stručnog i tehničkog osoblja.

Rektor je član Senata po položaju.

U radu Senata sudjeluju bez prava glasa: prorektori Sveučilišta, glavni tajnik i predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta.

Članovi Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta u Osijeku

Predstavnici znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica

PRIRODNE ZNANOSTI

2. Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik – Odjel za matematiku
3. Izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik – Odjel za kemiju
4. Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik – Odjel za fiziku
5. Doc.dr.sc. Ljiljana Krstin, pročelnica – Odjel za biologiju

TEHNIČKE ZNANOSTI

6. Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan – Elektrotehnički fakultet
7. Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan – Građevinski fakultet
8. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan – Strojarski fakultet

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

9. Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan – Medicinski fakultet

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

10. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan – Poljoprivredni fakultet
11. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan – Prehrambeno-tehnološki fakultet

DRUŠTVENE ZNANOSTI

12. Izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan – Ekonomski fakultet
13. Prof. dr. sc. Renata Perić, dekanica – Pravni fakultet
14. Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan – Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica – Filozofski fakultet
16. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan – Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

UMJETNIČKO PODRUČJE

17. Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica – Umjetnička akademija

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI

18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica Odjela za kulturologiju

PREDSTAVNICI STUDENATA

19. Stjepan Čurčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
20. Marija Bježančević, članica Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku, studentica Građevinskog fakulteta
21. Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student Ekonomskog fakulteta

PREDSTAVNICI OSTALIH ZAPOSLENIKA

22. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
23. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku
24. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu

PREDSTAVNICI NASTAVNIH I SURADNIČKIH ZVANJA

25. Jelena Jakab, dr. med., asistent na Medicinskom fakultetu

PROREKTORI SVEUČILIŠTA

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta
Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta
Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje

GLAVNA TAJNICA SVEUČILIŠTA

Zdenka Barišić, mag. iur.

PREDSTAVNIK NEZAVISNOG SINDIKATA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja