Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice, Savjet se brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno ovom Statutu.

Savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebno zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa, ostvarivanje odluka Senata te obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom.

Savjet ima dvanaest (12) članova.

Pet (5) članova Savjeta imenuje Senat iz redova sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju na prijedlog znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. Jedan (1) član Savjeta je student kojega imenuje Senat na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta. Dva (2) člana Savjeta imenuje u ime osnivača Ministar, jednog (1) člana imenuje Osječko-baranjska županija, jednoga (1) člana imenuje Grad Osijek, dva (2) člana imenuje Gospodarska komora: jednoga (1) člana iz Osječko-baranjske županije i jednoga (1) člana iz Brodsko-posavske županije.

Članovi Sveučilišnog savjeta

1. Mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla
2. Vlado Prskalo, prof., Ministarstvo znanosti i obrazovanja
3. Doc. dr. sc. Ivana Stanić, Osječko-baranjska županija
4. Žana Gamoš, mag. iur. zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka
5. Zoran Kovačević, dipl. oec., predsjednik HGK Županijske komore Osijek.
6. Darko Katić, dipl. oec., predsjednik Nadzornog odbora Đuro Đaković Montaža d.o.o.
7. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
8. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
9. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
10. Prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
11. Prof. dr. sc. Željko Požega, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku
12. Stjepan Posavec, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek