Sveučilišni savjet je tijelo koje se brine za ostvarivanje djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice, Savjet se brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno ovom Statutu.

Savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebno zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa, ostvarivanje odluka Senata te obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom.

Savjet ima dvanaest (12) članova.

Pet (5) članova Savjeta imenuje Senat iz redova sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju na prijedlog znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. Jedan (1) član Savjeta je student kojega imenuje Senat na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta. Dva (2) člana Savjeta imenuje u ime osnivača Ministar, jednog (1) člana imenuje Osječko-baranjska županija, jednoga (1) člana imenuje Grad Osijek, dva (2) člana imenuje Gospodarska komora: jednoga (1) člana iz Osječko-baranjske županije i jednoga (1) člana iz Brodsko-posavske županije.

Članovi Sveučilišnog savjeta

1. Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, Poljoprivredni institut Osijek
2. Zvonko Erak, dipl.ing.
3. Dragan Vulin, dožupan Osječko-baranjske županije
4. Vladimir Ham, dipl. oec., zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka
5. Zoran Kovačević, dipl. oec., predsjednik HGK, Županijske komore Osijek
6. Darko Katić, dipl. oec., član Uprave Bilfinger „Đuro Đaković Montaža“ d.d.
7. Prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica Pravnog fakulteta Osijek
8. Prof. dr. sc. Antun Stoić, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu
9. Doc. dr. sc. Stjepan Radić, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
10. Prof. dr. sc. Branimir Marković, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku
11. Prof. dr. sc. Ksenija Čulo, redovita profesorica Građevinskog fakulteta Osijek
12. Ana Grgić, studentica Filozofskog fakulteta Osijek