POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Agroekonomika
Bilinogojstvo; smjerovi:
Mehanizacija
Zootehnika; smjerovi:
Ekološka poljoprivreda
Povrćarstvo i cvjećarstvo
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi:
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Građevinarstvo; smjerovi:
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
Elektrotehnika; smjerovi:
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Prehrambeno inženjerstvo
Znanost o hrani i nutricionizam
Procesno inženjerstvo
STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU
Strojarstvo, smjerovi:

MEDICINSKI FAKULTET
Sestrinstvo
Sestrinstvo; dislocirani studij u Čakovcu
Medicinsko- laboratorijska dijagnostika

ODJEL ZA BIOLOGIJU
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Biologija; smjer: znanstveni
Zaštita prirode i okoliša

ODJEL ZA KEMIJU
Kemija

ODJEL ZA MATEMATIKU
Matematika; smjerovi:

ODJEL ZA FIZIKU
Fizika i informatika; smjer: nastavnički

EKONOMSKI FAKULTET
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo
Ekonomska politika i regionalni razvitak
Financijski menadžment
Marketing
Poslovna ekonomija; smjerovi:
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
FILOZOFSKI FAKULTET
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički i istraživački
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi:
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Informatologija
Filozofija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Psihologija
Pisana baština u digitalnom okruženju (u postupku ukidanja)
Mađarski jezik (dvopredmetni); smjerovi:
Nakladništvo (dvopredmetni)
Informacijske tehnologije (dvopredmetni)
PRAVNI FAKULTET
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU
Integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU
Kulturologija; smjerovi:
UMJETNIČKA AKADEMIJA
Glazbena pedagogija
Klavir; smjer: solistički
Pjevanje; smjer: solistički
Likovna kultura
Kazališna umjetnost; smjer: gluma i lutkarstvo