FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Agroekonomika
Bilinogojstvo; smjerovi:
Mehanizacija
Zootehnika; smjerovi:
Ekološka poljoprivreda
Povrćarstvo i cvjećarstvo
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi:
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET
Građevinarstvo; smjerovi:
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Elektrotehnika; smjerovi:

Računarstvo

Automobilsko računarstvo i komunikacije

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Prehrambeno inženjerstvo
Znanost o hrani i nutricionizam
Procesno inženjerstvo
MEDICINSKI FAKULTET
Medicinsko- laboratorijska dijagnostika
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Sestrinstvo, Osijek

Sestrinstvo, dislocirani stdudij u Čakovcu

Sestrinstvo,  dislocirani studij u Slavonskom Brodu

Fizioterapija, dislocirani studij u Orahovici

ODJEL ZA BIOLOGIJU
Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Biologija; smjer: znanstveni
Zaštita prirode i okoliša

ODJEL ZA KEMIJU
Kemija; smjer: nastavnički

Kemija; istraživači smjer

ODJEL ZA MATEMATIKU
Matematika; smjerovi:

ODJEL ZA FIZIKU
Fizika i informatika; smjer: nastavnički

EKONOMSKI FAKULTET
Poduzetnički menadžment i poduzetništvo
Ekonomska politika i regionalni razvitak
Financijski menadžment
Marketing
Poslovna ekonomija; smjerovi:
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
FILOZOFSKI FAKULTET
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički i istraživački
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi:
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi:
Informatologija
Filozofija (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Psihologija
Mađarski jezik (dvopredmetni); smjerovi:
Nakladništvo (dvopredmetni)
Informacijske tehnologije (dvopredmetni)

 

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU
Glazbena pedagogija
Klavir; smjer: solistički
Pjevanje; smjer: solistički
Likovna kultura
Kazališna umjetnost; smjer: gluma i lutkarstvo
Ilustracija
Scenografija (jednopredmetni)
Scenografija (dvopredmetni)
Kostimografija (jednopredmetni)
Kostimografija (dvopredmetni)
Oblikovanje i thnologija lutke (jednopredemtni)
Oblikovanje i tehnologija lutke (dvopredmetni)
Tamburaško umijeće
Kulturologija; smjerovi: