Promocija doktora znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku svojim obrazovnim djelovanjem povezuje znanstveni i umjetnički rad s profesionalnim djelatnostima i praksom, te tako promicanjem pozitivnih životnih i društvenih vrijednosti i suradnjom na domaćoj i međunarodnoj razini predstavlja značajan čimbenik regionalnog razvoja i stremi ka učvršćivanju statusa modernoga, autonomnog, istraživačkog, obrazovnog i inovacijskog središta.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji najviši su stupanj formalnog obrazovanja, a svrha im je izobrazba doktora znanosti ili umjetnosti koja završava izradom i obranom doktorske disertacije a temelji se na izvornome istraživanju. Doktorska je izobrazba važna za razvoj akademske karijere, ali odgovara i na sve veće zahtjeve tržišta rada kojima su za razvoj potrebni stručnjaci koji će pridonijeti stvaranju novih znanja, proizvoda i usluga te primjeni suvremenih istraživačkih metoda. Temeljna se vrijednost doktorata dokazuje znanstvenom izvrsnošću, znanstvenim postignućem i izvornim znanstvenim doprinosom proizišlim iz istraživanja.

Doktorska je izobrazba temeljna aktivnost Sveučilišta i ima ključnu ulogu u poticanju istraživanja i stvaranju društva temeljenog na znanju. Na Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 42-godišnjeg postojanja promovirano je 1038 doktora znanosti.

34. Promocija doktora znanosti

Na 34. promociji doktora znanosti održanoj 1. ožujka 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor promovirao je 160 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz znanstvenih područja kako slijedi: prirodnih znanosti (15), tehničkih znanosti (19), biomedicine i zdravstva (52), biotehničkih znanosti (21), društvenih znanosti (37), humanističkih znanosti (14) i interdisciplinarnog područja (2).

35. Promocija doktora znanosti

Na 35. promociji doktora znanosti održanoj 28. ožujka 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor promovirao je 108 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz znanstvenih područja kako slijedi: prirodnih znanosti (9), tehničkih znanosti (20), biomedicine i zdravstva (44), biotehničkih znanosti (15), društvenih znanosti (6), humanističkih znanosti (10) i interdisciplinarnog područja (4).

36. Promocija doktora znanosti

Na 36. promociji doktora znanosti održanoj 9. travnja 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je promovirao 85 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz različitih znanstvenih područja kako slijedi: prirodnih znanosti (8), tehničkih znanosti (11), biomedicine i zdravstva (18), biotehničkih znanosti (12), društvenih znanosti (21), humanističkih znanosti (11) i interdisciplinarnih područja znanosti (4).

SJJS_Publikacija_36_promocije

37. Promocija doktora znanosti

Na 37. promociji doktora znanosti održanoj 8. travnja 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor promovirao je 70 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz znanstvenih područja kako slijedi: prirodnih znanosti (3), tehničkih znanosti (11), biomedicine i zdravstva (14), biotehničkih znanosti (9), društvenih znanosti (21), humanističkih znanosti (8) i interdisciplinarnih područja znanosti (4).

38. Promocija doktora znanosti

Na 38. promociji doktora znanosti održanoj 27. travnja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac promovirao je 116 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku znanosti iz sljedećih znanstvenih područja: prirodnih znanosti (6), tehničkih znanosti (8), biomedicine i zdravstva (40), biotehničkih znanosti (15), društvenih znanosti (36), humanističkih znanosti (9) te interdisciplinarnih područja znanosti (2).