Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu izabrati izborne predmete s neke druge sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

 

Akademska godina 2022./2023.

Sveučilišni izborni kolegiji u akademskoj godini 2022./2023.

 

Akademska godina 2021./2022.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2021./2022.

 

Akademska godina 2020./2021.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2020./2021.

 

Akademska godina 2019./2020.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2019./2020.

 

Akademska godina 2018./2019.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2018./2018.

 

Akademska godina 2017./2018.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2017./2018.

 

Akademska godina 2016./2017.

Ponuda zajedničkih izbornih kolegija u 2016./2017. ak. godini