Akademska godina 2018./2019.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu izabrati izborne predmete s neke druge sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2018./2018.

 

 

Akademska godina 2017./2018.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu izabrati izborne predmete s neke druge sastavnice Sveučilišta u Osijeku.

Popis zajedničkih izbornih kolegija u akademskoj godini 2017./2018.

 

 

Akademska godina 2016./2017.

Osim izbornih predmeta na matičnom visokom učilištu, studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu izabrati izborni predmet s nekog drugog visokog učilišta.

Ponuda zajedničkih izbornih kolegija u 2016./2017. ak. godini