Održana je dvodnevna edukacija „Prijava projektnih ideja

Održana je dvodnevna edukacija „Prijava projektnih ideja

U organizaciji Odjela za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom na rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 27. i 28. lipnja 2023. godine na rektoratu Sveučilišta održana je dvodnevna edukacija „Prijava projektnih ideja“. Edukacija se održavala u vremenu od 9 – 14 sati.

Na radionici je sudjelovalo 12 sudionika – znanstvenika sa 6 sastavnica Sveučilišta. Tijekom radionice sudionici su usvajali i unapređivali postojeća znanja relevantna za prijavu projekata te su naučeno implementirali u okviru vježbi u vlastitu projektnu prijavu tijekom rada u elektroničkom sustavu za prijavu projekata.

4

Cilj ove radionice bio je kroz vježbe i grupni rad na praktičnim primjerima polaznika unaprijediti postojeća znanja u području prijave projekata te ukazati na najvažnije elemente koje obuhvaća prijava projekta. Stečena znanja tijekom radionice sudionici su u mogućnosti primijeniti na prijavu projekata na trenutno objavljeni Poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ kao i na druge pozive u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  koji su na raspolaganju znanstveno-istraživačkim organizacijama, ali i na sve druge EU natječaje i javne pozive.