Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poljoprivredni fakultet

fakultet agrobiotehničkih znanosti

Građevinski fakultet

Građevinski i arhitektonski fakultet

Elektrotehnički fakultet

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Odjel za biologiju

Odjel za biologiju

Odjel za kemiju

Odjel za kemiju

Odjel za matematiku

Odjel za matematiku

Odjel za fiziku

Odjel za fiziku

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Umjetnička akademija

Akademija za umjetnost i kulturu

Gradska i Sveučilišna knjižnica

Gradska i Sveučilišna knjižnica

Studentski centar u Osijeku

Studentski centar u Osijeku

Studentski dom u Đakovu

Studentski dom u Đakovu

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Sveučilišni centar za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Sveučilišni centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti

Sveučilišni centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti

Tera Tehnopolis d.o.o.

Tera Tehnopolis d.o.o.

Obnovljivi izvori energije d.o.o.

Obnovljivi izvori energije d.o.o.