Odjel za biologiju

Ulica Cara Hadrijana 8a
31000 Osijek
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 39 99 00
E-mail: info@biologija.unios.hr
www: www.biologija.unios.hr