Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 28. siječnja 2015. usvojio je Akcijski plan zaštite okoliša kojim se definira skup odgovarajućih aktivnosti i mjera u djelokrugu Sveučilišta kojima je cilj učinkovito raspolaganje resursima i energetskim sustavima na najpovoljniji način za okoliš, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, podizanje svijesti o brizi za okoliš. Sveučilište u Osijeku želi biti primjer zdravog i uključivog života i pokazati stvarnu predanost primjeni načela zaštite okoliša i održivog razvoja. Održivi razvoj podrazumijeva zaštitu prirodnog okoliša i biološke raznolikosti, smanjenje zagađenja zraka i vode, smanjenje količine otpada i promicanje recikliranja, obrazovanje i promicanje zaštite okoliša prvenstveno među akademskom zajednicom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali i među stanovništvom regije koja gravitira osječkom Sveučilištu.

  Akcijski plan zaštite okoliša na Sveučilištu u Osijeku – PDF
  Akcijski plan zaštite okoliša na Sveučilištu u Osijeku, plakat – PDF