KABINET REKTORA
prof.dr.sc. Vlado Guberac
REKTOR

prof. dr. sc. Vlado Guberac

Email: vlado.guberac@unios.hr

VODITELJ UREDA REKTORA

Jelena Tokić, upr. pravnik

Email: jtokic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 102
Telefaks: +385 31 207 015

PROREKTORI
prof. dr. sc. Dražan Kozak
PROREKTOR ZA NASTAVU I STUDENTE

prof. dr. sc. Dražan Kozak

email: drazan.kozak@unios.hr
Ured: 4/1

URED PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTE

Snježana Bravić, upr. pravnik

Voditelj ureda za preddiplomske, diplomske i stručne studije

email: sbravic@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 20
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Sonja Vila
PROREKTORICA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

prof. dr. sc. Sonja Vila

email: sonja.vila@unios.hr
Ured: 6/1

URED PROREKTORA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Sanja Šaban, oec.

Voditelj odsjeka za znanost i poslijediplomske studije

email: ssaban@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 10
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Drago Šubarić
PROREKTOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

prof. dr. sc. Drago Šubarić

email: drago.subaric@unios.hr
Ured: 9/1

URED PROREKTORA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

Andrea Hanak

Voditelj ureda za opće i administrativne poslove

email: andrea@unios.hr
Ured: 11/1
Telefon: +385 31 22 41 50
Telefaks: +385 31 20 70 15

Izv. prof. art. Robert Raponja
PROREKTOR ZA UMJETNOST, KULTURU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

izv. prof. art. Robert Raponja

email: robert.raponja@unios.hr
Ured: 10/1SREDIŠNJA SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE, NASTAVNU I ZNANSTVENU DJELATNOST SVEUČILIŠTA
GLAVNA TAJNICA

Zdenka Barišić, mag. iur.

Email: zbarisic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130
Telefaks: +385 31 224 175

SREDIŠNJI ODJEL ZA STRUČNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Email: jtokic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130
Telefaks: +385 31 24 175

Anita Moker, univ. bacc. cult.

Email: amoker@unios.hr
Telefon: +385 31 224 167

Kristina Kovačević

Email: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 167

ODJEL ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ivana Bajs, mag. iur.

Email: ibajs@unios.hr
Telefon: +385 31 224 141

URED ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU, TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

Jasminka Galić, mag. ing. agr.

Email: jgalic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 156

Ivan Rezo

Email: ivan.rezo@unios.hr
Telefon: +385 31 224 156

Jelka Almaši

Telefon: +385 31 224 170

Ljubica Ivšić

Telefon: +385 31 224 170

Željka Jagodin

Telefon: +385 31 224 170

EKONOMAT

Nedjeljko Opačak

Telefon: +385 31 224 156

ODJEL ZA NASTAVU I STUDENTE

Marija Rasonja, mag. iur.

Email: mrasonja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 113

Snježana Bravić, upr. pravnik

Email: sbravic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 120

ODSJEK ZA SPORTSKU DJELATNOST

Dražen Nikšić, prof.

Email: dniksic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 166

URED ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

dr. sc. Damir Španić

Email: dspanic@unios.hr
Telefon: +385 31 494 305

ODJEl ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I PROGRAME

mr. sc. Dragica Steindl

Email: dsteindl@unios.hr
Telefon: +385 31 224 123

Sanja Šaban, oec.

Email: ssaban@unios.hr
Telefon: +385 31 224 110

ODSJEK ZA EU FONDOVE, STRUČNE I RAZVOJNE PROJEKTE S GOSPODARSTVOM

mr. sc. Darija Krstić

Email: dkrstic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 107

ODJEL ZA INFORMATIKU

Albert Oswald, dipl. ing. el.

Email: oswald@unios.hr
Telefon: +385 31 224 116


SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU
RUKOVODITELJICA / NAČELNICA SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Lidija Getto, prof. univ. spec. st. eur.

Email: getto@unios.hr
Telefon: +385 31 224 124

ODSJEK ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA

Martina Šuto, prof.

Email: martina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

Dario Ferić, dipl. oec.

Email: dferic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

Ivona Androić, mag. philol. angl. et mag. philol. lusit.

Email: iandroic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

URED ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

Klaudija Kulešević, dipl. oec. univ. spec. st. eur.

Email: klaudijak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 125

[/su_column]
[/su_row]
SLUŽBA ZA FINANCIJE, POSLOVNE ODNOSE, INVESTICIJE I IZGRADNJU
RUKOVODITELJICA/NAČELNICA SLUŽBE ZA FINANCIJE, POSLOVNE ODNOSE, INVESTICIJE I IZGRADNJU

Anđelka Klaić, dipl. oec.

Email: aklaic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 133

ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO POSLOVANJE I KAPITALNE INVESTICIJE

Anica Keža, oec.

Email: akeza@unios.hr
Telefon: +385 31 224 142

Ljiljana Janković, dipl. oec.

Email: jankovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 142

Vinka Balentić, oec.

Email: vmikolin@unios.hr
Telefon: +385 31 224 169

Mirjana Kraljević, oec.

Email: mirjanam@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Gordana Begović

Email: gtuzlak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Suzana Perić Stivi

Email: sstivi@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

ODJEL ZA RAZVOJ, INVESTICIJE I PROSTORNO PLANIRANJE
ODJELJAK ZA INVESTICIJE I PROSTORNO PLANIRANJE

Nataša Bošnjak, dipl. ing. arh.

Email: nbosnjak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 172

ODJELJAK ZA PRAĆENJE I PROVEDBU EU PROJEKATA

Sanja Scitovski, dipl. ing. građ.

Email: sscitov@unios.hr
Telefon: +385 31 224 105

ODJELJAK ZA NABAVU

Marija Vegar, dipl. oec.

Email: mvegar@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

Silva Vujnić, mag. iur.

Email: svujnic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

Željka Tissauer

Email: tissauer@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I IZGRADNJOM SVEUČILIŠNOG CAMPUSA

Vanja Grgec, dipl. inž. građ.

Email: vanja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 150

Andrea Hanak

Email: andrea@unios.hr
Telefon: +385 31 224 150

ODSJEK ZA GOSPODARENJEM IMOVINOM SVEUČILIŠNOG CAMPUSA

Goran Čalo

Telefon: +385 31 224 100

Dario Rajković


DOKTORSKA ŠKOLA

Iva Perić Kuzmanović, mag. iur.

Email: iperic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 103

URED ZA STUDENTE POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA DOKTORSKE ŠKOLE

Josip Magdika

Email: jmagdika@unios.hr
Telefon: +385 31 224 143


SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SVEUČILIŠTA
RUKOVODITELJICA SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

mr. sc. Suzana Tissauer

Email: sutissau@unios.hr
Telefon: +385 31 224 159

ODSJEK ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Mirko Herceg, mag. oec.

Email: mherceg@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822

Kristina Podobnik, dipl. oec.

Email: kpodobni@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822

URED ZA REVIZIJU

Ksenija Tomas

Email: ksenija@unios.hr
Telefon: +385 31 224 158