KABINET REKTORA
prof.dr.sc. Vlado Guberac
REKTOR

prof. dr. sc. Vlado Guberac

Email: vlado.guberac@unios.hr

VODITELJ UREDA REKTORA

Jelena Tokić, upr. pravnik

Email: jtokic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 102
Telefaks: +385 31 207 015

PROREKTORI
prof. dr. sc. Dražan Kozak
PROREKTOR ZA NASTAVU I STUDENTE

prof. dr. sc. Dražan Kozak

email: drazan.kozak@unios.hr
Ured: 4/1

URED PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTE

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.

Voditelj ureda za preddiplomske, diplomske i stručne studije

email: sbravic@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 20
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Sonja Vila
PROREKTORICA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

prof. dr. sc. Sonja Vila

email: sonja.vila@unios.hr
Ured: 6/1

URED PROREKTORA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Sanja Šaban, oec.

Voditelj odsjeka za znanost i poslijediplomske studije

email: ssaban@unios.hr
Ured: 5/1
Telefon: +385 31 22 41 10
Telefaks: +385 31 20 70 15

prof. dr. sc. Drago Šubarić
PROREKTOR ZA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

prof. dr. sc. Drago Šubarić

email: drago.subaric@unios.hr
Ured: 9/1

URED PROREKTORA STRATEGIJU RAZVOJA I FINANCIJE

Andrea Hanak

Voditelj ureda za opće i administrativne poslove

email: andrea@unios.hr
Ured: 11/1
Telefon: +385 31 22 41 50
Telefaks: +385 31 20 70 15

Izv. prof. art. Robert Raponja
PROREKTOR ZA UMJETNOST, KULTURU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

red. prof. dr. art. Robert Raponja

email: robert.raponja@unios.hr
Ured: 10/1

URED PROREKTORA ZA UMJETNOST, KULTURU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Kristina Kovačević

Voditelj ureda za stručno-administrativne poslove

email: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106


SLUŽBA ZA PRAVNE, KADROVSKE I STRUČNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE NASTAVNE I ZNANSTVENE DJELATNOSTI
GLAVNA TAJNICA

Zdenka Barišić, mag. iur.

Email: zbarisic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130
Telefaks: +385 31 224 175

ODJEL ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
URED ZA PRAVNE I STRUČNO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Tomislav Vilajtović, mag. iur.

Email: vilajtovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 141

URED ZA KADROVSKE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Ivana Tomić, mag. iur.

Email: ibajs@unios.hr
Telefon: +385 31 224 130
Telefaks: +385 31 24 175

URED PISARNICE I ARHIVE (PISMOHRANE)

Anita Moker, mag. cult.

Email: amoker@unios.hr@unios.hr
Telefon: +385 31 224 167

Željka Jagodin

Email: zjagodin@unios.hr
Telefon: +385 31 224 167

URED ZA TEHNIČKE POSLOVE, POSLOVE ZAŠTITE NA RADU I POSLOVE ODRŽAVANJA

Davor Šego, mag. ing. agr.

Email: dsego@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Slaven Lustig

Email: slaven.lustig@unios.hr
Telefon: +385 31 224 140

Ivan Rezo

Email: ivanrezo@unios.hr
Telefon: +385 31 224 156

Ante Banović

Email: ante.banovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 108

Ljubica Ivšić

Telefon: +385 31 224 170

Marija Bednjanić

Telefon: +385 31 224 170

Mira Marinić

Telefon: +385 31 224 170

EKONOMAT

Nedjeljko Opačak

Telefon: +385 31 224 108

URED ZA NASTAVU I STUDENTE

Marija Rasonja, mag. iur.

Email: mrasonja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 113

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.

Email: sbravic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 120

Ljiljana Šrepfler

Email: ljilja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 105

URED ZA SPORTSKU DJELATNOST

Dražen Nikšić, prof.

Email: dniksic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 166

URED ZA STUDENTSKA PITANJA I STUDENTE S INVALIDITETOM

dr. sc. Damir Španić

Email: dspanic@unios.hr
Telefon: +385 31 494 305

URED ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Andrea Hanak

Email: andrea@unios.hr
Telefon: +385 31 224 150

URED ZA UMJETNOST, KULTURU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Kristina Kovačević

Email: kkovacevic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

URED ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJE, PROJEKTE I PROGRAME

mr. sc. Dragica Steindl

Email: dsteindl@unios.hr
Telefon: +385 31 224 123

Sanja Šaban, oec.

Email: ssaban@unios.hr
Telefon: +385 31 224 110

Suzana Perić Stivi

Email: sstivi@unios.hr
Telefon: +385 31 224 106

URED ZA EU FONDOVE, STRUČNE I RAZVOJNE PROJEKTE S GOSPODARSTVOM

mr. sc. Darija Krstić

Email: dkrstic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 107

URED ZA RAČUNALNE SUSTAVE I RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKU MREŽU

Albert Oswald, dipl. ing. el.

Email: oswald@unios.hr
Telefon: +385 31 224 116


SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU
RUKOVODITELJICA / NAČELNICA SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Lidija Getto, prof. univ. spec. st. eur.

Email: getto@unios.hr
Telefon: +385 31 224 124

URED ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I MOBILNOST NASTAVNIKA I STUDENATA

Martina Šuto, prof.

Email: martina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

URED ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU

Klaudija Kulešević, dipl. oec. univ. spec. st. eur.

Email: klaudijak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 125

Dario Ferić, dipl. oec.

Email: dferic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I INVESTICIJE
VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I INVESTICIJE

Marko Arežina, dipl. oec.

Email: marezina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 133

ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJSKO POSLOVANJE I KAPITALNE INVESTICIJE

Anđelka Klaić, dipl. oec.

Email: aklaic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 132

Ljiljana Janković, dipl. oec.

Email: jankovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 136

URED ZA PRORAČUN I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Anica Keža, oec.

Email: akeza@unios.hr
Telefon: +385 31 224 135

URED ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Vinka Balentić, oec.

Email: vmikolin@unios.hr
Telefon: +385 31 224 138

URED ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Gordana Begović

Email: gbegovic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 137

Željka Tissauer

Email: tissauer@unios.hr
Telefon: +385 31 224 134

URED ZA STRUČNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Ksenija Tomas

Email: ksenija@unios.hr
Telefon: +385 31 224 139

KABINET REKTORA
ODJEL ZA PRAĆENJE STRATEGIJE SVEUČILIŠTA
URED ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I IZGRADNJU SVEUČILIŠNOG KAMPUSA
Vanja Grgec, dipl. ing. građ.

Email: vanja@unios.hr
Telefon: +385 31 224 172

ODJEL ZA INSTITUCIJSKU PODRŠKU EU FONDOVA I RAZVOJ

Silva Vujnić, mag. iur.

Email: svujnic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

ODJEL ZA POSLOVNE ODNOSE I NABAVU

Stjepan Dravinski, dipl. iur.

Email: dstjepan@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

Jure Bogdan, dipl. oec.

Email: jbogdan@unios.hr
Telefon: +385 31 224 155

DOKTORSKA ŠKOLA
TAJNIŠTVO DOKTORSKE ŠKOLE

Iva Perić Kuzmanović, mag. iur.

Email: iperic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 143

URED ZA STUDENTE DOKTORSKE ŠKOLE

Josip Magdika

Email: jmagdika@unios.hr
Telefon: +385 31 224 143

Nikolina Grgić

Email: ngrgic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 143


SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SVEUČILIŠTA
RUKOVODITELJICA SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

mr. sc. Suzana Tissauer

Email: sutissau@unios.hr
Telefon: +385 31 224 159

ODSJEK ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Mirko Herceg, mag. oec.

Email: mherceg@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822

Kristina Podobnik, dipl. oec.

Email: kpodobni@unios.hr
Telefon: +385 31 211 822