Povijest

 

CAMPUS-8-1024x686

Inicijativu za osnivanjem psihološkog savjetovališta za studente pokrenuli su asistenti Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta 2007. godine. Cilj im je bio učiniti dostupnijom pomoć studentima u svladavanju problema vezanih uz učenje, ali i prilagodbi studentskom načinu života. Inicijativa je od strane Fakulteta prepoznata kao kvalitetna i došlo je do osnivanja Ureda za potporu studenata. 2011. godine Ured je preimenovan u Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta, a tada mu je dodijeljen i adekvatniji prostor u zgradi Fakulteta. Kako su u Savjetovalištu pomoć redovito dobivali i studenti ostalih fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, djelatnost Savjetovališta od akademske godine 2016./2017. službeno je proširena na cijelo Sveučilište. U uredu su radile profesorice Odsjeka za psihologiju koje su educirane za savjetodavni i psihoterapijski rad.
Od 1. veljače 2023. Savjetovalište je preimenovano u Ured za psihološko savjetovanje studenata koji je otvoren pri Filozofskom fakultetu te su zaposlene dvije stalne stručne suradnice za psihološko savjetovanje studenata cijelog Sveučilišta u Osijeku.

 

Djelatnosti:

  • Podučavanje studenata s akademskim neuspjehom strategijama učenja
  • Poticanje motivacije za studiranje
  • Savjetovanje studenata s ispitnom anksioznošću
  • Rad na usvajanju socijalnih vještina
  • Rad na usvajanju ili preoblikovanju strategija samoprezentacije
  • Pružanje psihološke podrške studentima koji se susreću s problemima prilagodbe
  • Općenito, rad na poboljšanju kvalitete prilagodbe na studentski i akademski život
  • Informiranje studenata o pomoći koju mogu dobiti u okviru Psihološkog savjetovališta za studente
  • Provođenje istraživanja o kvaliteti studentskog života i evaluacija rada Psihološkog savjetovališta za studente
  • Organiziranje tematskih radionica (vještine učenja, motivacija, suočavanje sa stresom)

 

Djelatnice Ureda za psihološko savjetovanje studenata

Sanja Diósy, mag. psych., psihologinja je Ureda s višegodišnjim iskustvom u radu s različitim dobnim skupinama. Diplomirala je 2016. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Svoj profesionalni put započela je upravo u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta u Osijeku 2016. godine, gdje je osim pružanja individualne i grupne podrške studentima također aktivno radila i na prevenciji psihičkih teškoća kod studenata organizirajući brojne psihoedukativne radionice, ali i na uklanjanju stigme u vezi s psihičkim poremećajima kroz različita predavanja i medijska gostovanja.
Trenutačno je uključena u poslijediplomsko stručno usavršavanje za bihevioralno-kognitivnog terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Maja Matković, mag. psych., psihologinja je Ureda. Diplomirala je 2018. godine na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru na temu ,,Odnos hipohondrije, somatizacije i disfunkcionalnih vjerovanja o zdravlju”. Tijekom višegodišnjeg rada u Centru za socijalnu skrb Osijek i Centru za socijalnu skrb Korčula stekla je značajno iskustvo u psihologijskoj procjeni i savjetodavnom radu s pojedincima različitih dobnih skupina i širokim rasponom poteškoća. Uspješno je položila državni stručni ispit u području socijalne skrbi te je stekla osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti koju izdaje Hrvatska psihološka komora, čiji je član.
Trenutačno je uključena u poslijediplomsko stručno usavršavanje za bihevioralno-kognitivnog terapeuta pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Kontinuirano se educira u području psihologijske procjene i psihologijskog savjetovanja.

 

Suradnice Ureda za psihološko savjetovanje studenata

Izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović diplomirala je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, magistrirala 2006. i doktorirala 2010. godine na Poslijediplomskom znanstvenom studiju psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine kontinuirano radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera od Osijeku, gdje je nositelj i izvoditelj kolegija u području kliničke psihologije, psihologije invaliditeta i komunikacije. Voditeljica je programa cjeloživotnog učenja Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Područje znanstvenog interesa joj je klinička psihologija, specifičnije rizični i zaštitni čimbenici mentalnog zdravlja. Od 2016. godine radila je kao savjetovatelj u Psihološkom savjetovalištu za studente Sveučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku, gdje je bila i voditeljica. Kontinuirano se educira u području psihologijske procjene i psihoterapije.

Dr. sc. Ana Babić Čikeš docentica je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku gdje predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihološko savjetovanje. Licencirana je kognitivno-bihevioralna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), edukatorica na 2. stupnju edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija pri HUBIKOT-u (Hrvatskom udruženju za kognitivno-bihevioralne terapije) te shema terapeut u superviziji. Sudjelovala je u nizu dodatnih stručnih edukacija iz područja psihoterapije (npr. edukacija iz nedirektivnog pristupa u psihološkom savjetovanju, KBT za djecu i adolescente s anksioznim poremećajima, tečaj mindfulnessa za stručnjake, tečaj mindfulnessa za djecu i adolescente, dvije bazične edukacije iz terapije prihvaćanjem i posvećenošću, bazična edukacija iz terapije usredotočene na suosjećanje, rad na povećanju tolerancije neizvjesnosti). Završila je edukaciju za vođenje psiholoških kriznih intervencija te je zamjenica koordinatorice Tima za psihološke krizne intervencije u sustavu obrazovanja za područje istočne Hrvatske. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije i Hrvatske komore psihoterapeuta.