Ispunjavanjem Evidencijskog lista za studente s invaliditetom registrirate se pri Uredu za studente s invaliditetom. Ured komunicira sa svojim korisnicima individualno, pravovremeno im ustupajući sve relevantne podatke vezane za prava studenata, stipendije i aktivnosti Ureda. Ispunjavanjem Evidencijskog lista pomažete i Sveučilištu u nastojanjima efikasnijeg praćenja potreba svojih studenata s invaliditetom.

Evidencijski list za studente s invaliditetom dostupan je i u referadama fakulteta i prostorijama Ureda.

PRIVOLA/SUGLASNOST: Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka. Ispunjavanjem evidencijskog lista Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dajem privolu za prikupljanje i obradu mojih podataka u svrhu vođenja Registra studenata s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka!

Osobni podaci

Ime i prezime (obvezno)

Adresa

Mjesto

Telefon

E-mail adresa (obvezno)

Studij

Završena srednja škola

Fakultet

Naziv studija i smjer

Vrsta studija

Smještaj u studentskom domu
 DA NE

Podaci o invaliditetu

Postotak tjelesnog oštećenja
 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nemam Rješenje o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Vrsta tjelesnog oštećenja

Samostalnost pri kretanju
 DA NE

Korištenje pomagala

Poznavanje Brailleova pisma
 DA NE

Poznavanje znakovnog jezika
 DA NE

Pripadnost drugim udrugama

Obiteljske prilike

(Ispunjavanje ovog dijela upitnika nije obavezno)

Otac sprema

Otac zaposlenost

Majka sprema

Majka zaposlenost

Braća i sestre

Status braće i sestara - upisati broj koji se odnosi na pojedini status

Ne polazi u školu:

Učenik:

Student:

Stambeno pitanje

Dodatni podaci