Ispunjavanjem Evidencijskog lista za studente s invaliditetom registrirate se pri Uredu za studente s invaliditetom. Ured komunicira sa svojim korisnicima individualno, pravovremeno im ustupajući sve relevantne podatke vezane za prava studenata, stipendije i aktivnosti Ureda. Ispunjavanjem Evidencijskog lista pomažete i Sveučilištu u nastojanjima efikasnijeg praćenja potreba svojih studenata s invaliditetom.

Evidencijski list za studente s invaliditetom dostupan je i u referadama fakulteta i prostorijama Ureda.

Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka!

Osobni podaci

Ime i prezime (obvezno)

Adresa

Mjesto

Poštanski broj

Telefon

E-mail adresa (obvezno)

Studij

Završena srednja škola

Fakultet

Naziv studija i smjer

Smještaj u studentskom domu
 DA NE

Vrsta studija

Podaci o invaliditetu

Postotak invaliditeta

Vrsta invaliditeta

Vrijeme nastanka invaliditeta

Samostalnost pri kretanju
 DA NE

Korištenje pomagala

Poznavanje Brailleova pisma
 DA NE

Poznavanje znakovnog jezika
 DA NE

Pripadnost drugim udrugama

Obiteljske prilike

Otac sprema

Otac zaposlenost

Majka sprema

Majka zaposlenost

Braća i sestre

Stambeno pitanje

Dodatni podaci