Ispunjavanjem Evidencijskog lista za studente s invaliditetom registrirate se pri Uredu za studente s invaliditetom. Ured komunicira sa svojim korisnicima individualno, pravovremeno im ustupajući sve relevantne podatke vezane za prava studenata, stipendije i aktivnosti Ureda. Ispunjavanjem Evidencijskog lista pomažete i Sveučilištu u nastojanjima efikasnijeg praćenja potreba svojih studenata s invaliditetom.

Evidencijski list za studente s invaliditetom dostupan je i u referadama fakulteta i prostorijama Ureda.

PRIVOLA/SUGLASNOST: Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka. Ispunjavanjem evidencijskog lista Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dajem privolu za prikupljanje i obradu mojih podataka u svrhu vođenja Registra studenata s invaliditetom.

Ured za studente s invaliditetom svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka!

1. OSOBNI PODACI

Ime i prezime (obvezno)

JMBAG (obvezno)

Datum i godina rođenja

Adresa

Mjesto

Telefon

E-mail adresa (obvezno)

Vrsta tjelesnog oštećenja/teškoće

Postotak tjelesnog oštećenja
 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% nemam utvrđen postotak tjelesnog oštećenja

Stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Točna dijagnoza/specifikum

2. PODACI O STUDIJU

Sastavnica sveučilišta

Naziv studija i smjer

Prva godina upisa

Trenutna godina studija
 1 2 3 4 5

Razina studija

Status studenta

Jeste li ponavljali neku godinu studija ili tražili mirovanje prava i obveza?

Ostvareni ECTS bodovi

Jeste li mijenjali fakultet ili smjer?

Živite li u studentskom domu?
 DA NE

Jeste li koristili mogućnost izravnog upisa na studij ili dom?
 DA NE

Primate li stipendiju ili neku drugu financijsku pomoć?

3. PODACI O DOSADAŠNJIM PRILAGODBAMA / INDIVIDUALIZIRANIM
POSTUPCIMA

Završena srednja škola

Jeste li koristili prilagodbe na prethodnim razinama obrazovanja (uključujući formalne i neformalne, prilagodbe mature i/ili razredbenih ispita (prijemnog) ispita ili dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti)?

Koje prilagodbe bi vam mogle pomoći u akademskom okruženju?

4. POTREBNA PODRŠKA I PRILAGODBE TIJEKOM STUDIJA

Koje su neke od prepreka s kojima mislite da biste se mogli susresti u akademskom okruženju?

Potrebna prilagodba i podrška (moguće označiti više kategorija držeći tipku CTRL)