Serija od osam priručnika naslovljenih Studenti s invaliditetom bavi se različitim temama obrađenima s obzirom na posebnosti problematike rada sa studentima s invaliditetom i drugim poteškoćama.

Priručnici sadrže praktične i korisne savjete i namijenjeni su nastavnom, stručnom i administrativnom osoblju visokih učilišta s ciljem osvješćivanja i učenja o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom. Priručnici su nastali u okviru projekta EduQuality, čiji je cilj bio doprinos izjednačavanju mogućnosti pristupa visokom obrazovanju osobama s invaliditetom i drugim poteškoćama.

Kompleti priručnika dostupni su, osim ovdje u elektroničkom obliku, u Uredu za studente s invaliditetom te knjižnicama znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku.

1. Opće smjernice
2. Prostorna pristupačnost
3. Pristup informacijama i uslugama
4. Izvođenje nastave i ishodi učenja
5. Mentorstvo i konzultacije
6. Međunarnodna mobilnost studenata
7. Slobodno vrijeme
8. Psihosocijalne potrebe studenata