Studenti mogu osnivati udruge i druge studentske organizacije na Sveučilištu u Osijeku i znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta u Osijeku i Pravilnikom o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija.

Studentska udruga jest udruga građana osnovana sukladno Zakonu o udrugama čije većinsko članstvo čine studenti i čija je djelatnost vezana uz zadovoljavanje studentskih potreba na području visokog obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravlja, ekologije i drugih područja od interesa za studente i koja je upisana u evidenciju studentskih organizacija.

Na Sveučilištu u Osijeku djeluju sljedeće studentske udruge:

«Biti Bolji» Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi
Centar za poticanje izvrsnosti CIPOS
Đakovačka udruga studenata - ĐUS
Erasmus Student Network Osijek
Europska medicinska studentska asocijacija Osijek - EMSA Osijek
Europska udruga studenata prava – ELSA Osijek
Financijski impuls - FIM
Germanistička udruga studenata Germanismus
Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti - IAESTE
Institut za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji – Andizet
Klub studenata informacijskih znanosti Libros
Medicinska osječka udruga studenata - MODUS
Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska - CroMSIC
Međunarodna udruga studenata povijesti - ISHA
META – OGLAŠAVAJ SVE, CILJAJ SVE
Poduzetnici bez granica - EWoB
Savez osječkih studenata - SOS
SOCIOS – Udruga studenata sociologije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Student 3P Hrvatska
Studentska sportska udruga – PRIMOS
Studentska športska udruga – Sport MEDOS
Studentska udruga Akademis
Studentska udruga mladih astronoma - TARDIS
Studentska udruga mladih lidera Osijek
Studentski književni klub Aleph
Studentski športski klub FOOZOS
Športska udruga Pravos
Udruga duhovnost osječkih studenata - DUHOS
Udruga Interaktiva
Udruga stanara studentskih domova u Osijeku - DOMOS
Udruga studenata - AIESEC Osijek
Udruga studenata biologije ZOA
Udruga studenata – EU informacije, mogućnosti i održivost - ERUDIO
Udruga studenata Građevinskog fakulteta Osijek - SGFOS
Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri
Udruga studenata prava Legos
Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek - USPOS
Udruga studenata Prehrambeno–tehnološkog fakulteta u Osijeku ¬ F.I.S.E.C.
Udruga studenata sestrinstva Osijek - USSO
Udruga za audiovizualnu djelatnost i medijsku kulturu Lumen art media – Lumen art
Udruga za poboljšanje kvalitete studentskog života studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Studentsko Sunce