Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku

Studentski zbor je zakonom određeno studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenta, sudjeluje u odlučivanju u Senatu i stručnim vijećima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u novom sazivu konstituiran je 26. svibnja 2015. godine te broji 28 članova. Od navedenih 28 članova, 11 članova izabrano je izravno na sveučilišnoj listi, a 17 je predstavnika sa sastavnica Sveučilišta. Uz Sveučilišni Studentski zbor, svaka sastavnica Sveučilišta također ima svoj Studentski zbor. Studentski zbor je tu prvenstveno radi studenata, kako bi im pomogao pri studiranju, u omogućavanju ostvarivanja njihovih prava. Glavni cilj Studentskog zbora je briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa te da svaki student bude zadovoljan svojim studiranjem jer ipak, Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata i odgovoran je studentima koji su ga izabrali.

SZUNIOS se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport, i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZUNIOS zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije…), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Ureda za kvalitetu. SZUNIOS dio je i Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj razini.

U svrhu zaštite studentskih prava, SZUNIOS imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Voditelja ureda pravobranitelja, koji imaju pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZUNIOS svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZUNIOS-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

SZUNIOS tradicionalno organizira i provodi Osječko ljeto mladih čime obuhvaća kulturni, edukativni, sportski i zabavni dio te daje veliki doprinos sceni grada Osijeka.

Članovi Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • Iva Kovačević, studentica Ekonomskog fakulteta, v.d. predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta
 • Nikola Tufeković, student Pravnog fakulteta
 • Marija Bježančević, studentica Građevinskog fakulteta
 • Dino Tepšić, student Poljoprivrednog fakulteta
 • Anja Čalošević, studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta
 • Vanja Dušić, student Odjela za fiziku
 • Dora Harangozo, studentica Odjela za kemiju
 • Nikolina Barić, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta
 • Ela Šunić, studentica Građevinskog fakulteta
 • Ana Ćosić, studentica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • Doris Despot, studentica Umjetničke akademije
 • Matej Posavec, student Strojarskog fakulteta
 • Mia Martinko, studentica Odjela za kulturologiju
 • Antonija Lošonski, studentica Poljoprivrednog fakulteta
 • Pavo Živković, student Odjela za biologiju
 • Ivan Mijić, student Elektrotehničkog fakulteta
 • Matej Pavić, student Poljoprivrednog fakulteta
 • Božo Knezović, student Elektrotehničkog fakulteta
 • Mislav Sučić, student Pravnog fakulteta
 • Ivana Lukić, studentica Filozofskog fakulteta
 • Ana Grgić, studentica Filozofskog fakulteta
 • Matea Kurtović, studentica Ekonomskog fakulteta
 • Tomislav Mikulić, student Ekonomskog fakulteta
 • Vinko Vidmar, student Umjetničke akademije
 • Matija Fenrich, student Medicinskog fakulteta
 • Lea Dubravčević, studentica Odjela za kulturologiju
 • Toni Milas, student Odjela za matematiku
 • Luka Stojnović, student Elektrotehničkog fakulteta

Pravobranitelj Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • Ružica Vilić, studentica Poljoprivrednog fakulteta

Voditelj ureda pravobranitelja Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 • Stjepan Ćurčić, student Građevinskog fakulteta

Informacije

Adresa: Cara Hadrijana bb, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 49 43 06
Email adresa: szbor.os@gmail.com