O SmotriNatječaj za likovno rješenjeProgramSudioniciVodič za buduće studenteKontakt
21. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će se održati 8. i 9. prosinca (petak i subota) 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu, Vladimira Preloga 1, Sveučilišni kampus.

Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju, i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu.

Na Smotri će se predstaviti znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice, sveučilišne ustanove u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski zbor i Studentske udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek.

Na natječaj za izradu likovnog rješenja velikog plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019. mogu se prijaviti studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Natječaj je otvoren do 10. studenoga 2017. godine.

Radove treba dostaviti na CD/DVD-u i ispisane na papiru formata A4. Studenti svoje radove mogu predati gđi. Snježani Bravić, soba br. 5, Rektorat Sveučilišta, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek

Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Medicinski fakultet
Odjel za kulturologiju
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Odjel za matematiku
Katolički bogoslovni fakultet
Odjel za biologiju
Umjetnička akademija
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Studentski centar u Osijeku
Studentski centar u Slavonskom Brodu
Studentske udruge
Studentski zbor
Gradska i sveučilišna knjižnica
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek
Vodič za buduće studente 2018./2019. je u izradi.
Vodič za buduće studente 2017./2018.
Marija Rasonja, mag. iur.
Tel. 031/22 41 13
e-mail: mrasonja@unios.hr

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.
Tel. 031/22 41 20
e-mail: sbravic@unios.hr