O SmotriProgramSudioniciVodič za buduće studenteKontakt
20. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će se održati 9. i 10. prosinca (petak i subota) 2016. godine na Građevinskom fakultetu, Vladimira Preloga 3, Sveučilišni campus.

Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a svrha održavanja Smotre je pravovremeno upoznavanje maturanata, odnosno budućih studenata o studijskim programima, o njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju, i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu.

Na Smotri će se predstaviti znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice, sveučilišne ustanove u sastavu osječkog Sveučilišta, Studentski zbor i Studentske udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Sveučilište u Dubrovniku.

Smotra 2016 plakat

20. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u organizaciji Sveučilišta u Osijeku

9. i 10. prosinca 2016.
Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3 (Sveučilišni kampus)

Program Smotre

Petak, 9. prosinca 2016.
11.00 sati otvaranje izložbenih prostora

Subota, 10. prosinca 2016.
10.00 do 13.00 razgledavanje izložbenih prostora znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica

Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Medicinski fakultet
Odjel za kulturologiju
Poljoprivredni fakultet
Pravni fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Odjel za matematiku
Katolički bogoslovni fakultet
Odjel za biologiju
Umjetnička akademija
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Studentski centar u Osijeku
Studentski centar u Slavonskom Brodu
Studentske udruge
Studentski zbor
Gradska i sveučilišna knjižnica
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek
Tera Tehnopolis d.o.o.
Sveučilište u Dubrovniku
Marija Rasonja, mag. iur.
Tel. 031/22 41 13
e-mail: mrasonja@unios.hr

Snježana Bravić, upravni pravnik
Tel. 031/22 41 20
e-mail: sbravic@unios.hr