Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH i 131/17.) upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje Sveučilište najmanje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebna znanja, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se, sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta, od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

Upisi u akademsku godinu 2023./2024.

Tekst Natječaja

Diplomski sveučilišni studij
Upisi u akademsku godinu 2022./2023.
Diplomski sveučilišni studij
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

 

Upisi u akademsku godinu 2021./2022.
Diplomski sveučilišni studij
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

 

Upisi u akademsku godinu 2020./2021.
Diplomski sveučilišni studij
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

 

Upisi u akademsku godinu 2019./2020.
Diplomski sveučilišni studiji
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

 

Upisi u akademsku godinu 2018./2019.
Diplomski sveučilišni studiji
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji
Upisi u akademsku godinu 2017./2018.
Diplomski sveučilišni studiji
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji

 

Upisi u akademsku godinu 2016./2017.

 

Diplomski sveučilišni studiji.
Preddiplomski sveučilišni, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, i preddiplomski stručni studiji