suradnik

13.04.
2016.

Natječaj Odjela za matematiku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Natječaj Odjela za matematiku Obrazac br. 5

Uredio Admin D | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE