18 12.2017.

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Lane Matijaković

Uredio |2017-12-18T15:23:25+01:0018.12.2017.|Obrane|

Javna obrana doktorske disertacije Lane Matijaković, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Jezikoslovlje iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 19. prosinca 2017. u 14,00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba 40). Javna obrana održat će se pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu: 1. prof. dr. sc. Maja Brala-Vukanović (Filozofski fakultet, Rijeka) 2. izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan (Filozofski fakultet, Osijek) 3. doc. dr. sc. Goran Milić (Filozofski fakultet, Osijek) 4. izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić (Filozofski fakultet, Osijek) 5. prof. dr. sc. [...]