Radovi2020-02-20T11:08:46+01:00

U cilju poticanja izvrsnosti na Sveučilištu u Osijeku važno je istaknuti radove istraživača Sveučilišta u Osijeku, koji su objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u visoko rangiranim znanstvenim časopisima. U STEM području to su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u časopisima indeksiranim u Thomson Reutersovoj bazi Web of Science – Core Collection (WoSCC) u okviru Science Citation Index Expanded, a koji su prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) svrstani u prvi (Q1) ili drugi (Q2) kvartil odgovarajućih predmetnih kategorija (Subject Category List).

U Društveno Humanističkom području to su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u časopisima indeksiranim u WoSCC (u okviru Social Sciences Citation Index ili Arts & Humanities Citation Index) ili SCOPUS (u okviru Social Sciences and Humanities).

Prema broju izvrsnih objavljenih radova Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku profilira se u istraživačko sveučilište s visokom razinom znanstvenih, umjetničkih i inovacijskih aktivnosti  koje će pridonijeti boljem pozicioniranju Sveučilišta u Osijeku.

Radovi u znanstvenim časopisimaRadovi u zbornicima radovaAutorske knjige

Radovi u znanstvenim časopisima objavljeni od do područje indeksirani u

Sastavnica: [ ? ]

Naslov: [ ? ]
Autor: [ ? ]

Radovi u zbornicima radova objavljeni od do područje

Naslov: [ ? ]
Autor: [ ? ]

Autorske knjige objavljene od do područje

Naslov: [ ? ]
Autor: [ ? ]

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave