NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 11. rujna 2023. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 15. studenog 2023. – 31. srpnja 2025.

 

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis partnerskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries).

Broj mobilnosti prema partnerskim zemljama i broj kratkoročnih mobilnosti ograničeni su te ovise o dodijeljenim financijskim sredstvima Sveučilištu. Detaljnije informacije o uvjetima prijave nalaze se u Uputama za studente.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5, a najduže 30 dana.

 

ZELENO PUTOVANJE: za prijavu na zeleno putovanje potrebno je označiti odgovarajuću kućicu u prijavnom obrascu, na taj način si student rezervira financijski iznos u slučaju da se odluči putovati sredstvima zelenog putovanja (detaljno objašnjeno u Uputama za studente). IZJAVU O ČASTI nije potrebno dostavljati u sklopu natječaja, već prije samog odlaska na mobilnost, prije sastavljanja ugovora za financiranje.

 

POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA ZA MOBILNOST STUDENATA: obrazac je potrebno potpisati na dva mjesta (izjava o dvostrukom financiranju i motivacijsko pismo), od četiri ponuđene vrste mobilnosti student može izabrati jednu i sukladno tome popunjava prijavni obrazac. Sve ostale tablice koje ne popunjava obavezno ostavlja prazne (tablice koje se ne popunjavaju ne smiju se brisati). Potrebno je popuniti sve kategorije unutar odabrane mobilnosti, a ako u slučaju stručne prakse nemate dogovorenu mobilnost, napišite gdje biste htjeli ići. Pod kategorijom „godina studija“ popunjavate koja ste godina studija u 2023./2024. akademskoj godini.

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:

  1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC 
  2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE (priznaje se dokument SA STRANICE e-građani)
  3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA (ne stariju od DATUMA OBJAVE NATJEČAJA!)
  4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA (PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI!)

 

Dodatne dokumente (samo ako se student prijavljuje za status studenta s manje mogućnosti):

  1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA (PRILAŽE SE samo u slučaju prijave za kategoriju socio-ekonomskog statusa)
  2. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE STATUSA STUDENTA S MANJE MOGUĆNOSTI (POGLEDATI DETALJNE OPISE U UPUTAMA ZA STUDENTE!)

 

  ROK ZA PRIJAVU: 10. LISTOPADA 2023.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom LJETNOG semestra 2023./2024. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:

 15. studenog 2023. – 31. srpnja 2025.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (ne mora biti potpisan) potrebno je poslati na e-mail adresu: jplesa@unios.hr (slati u DOC formatu, ne u PDF-u), a potpisani primjerak prijavnog obrasca (koji mora biti ručno potpisan na dva mjesta) i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 10.10.2023.

Trg Svetog Trojstva 3

31000 Osijek

 

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI:

*Napomena: Learning Agreement for Studies popunjava se isključivo preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok se Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjava u word dokumentu i šalje na potpis koordinatorima preko e-maila.

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Studies za partnerske zemlje (treće zemlje)

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Konzultacije za studente održavaju se od ponedjeljka do srijede od 10 do 13 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek (kontakt telefon: 031 224 171). Preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (jplesa@unios.hr).

 

Obavijest o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja te detaljnije informacije o obradi osobnih podataka, pristupu podacima i zaštićenosti podataka nalaze se u dokumentu Upute za studente te na poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

Erasmus+ program sufinancira Europska unija.

 

EN-Funded by the EU-PANTONEErasmus_with_baseline-pos-ALL_lang_EN-1

Uredio |2023-10-02T08:11:26+02:0011.09.2023.|Izdvojene vijesti, Međunarodna suradnja, Natječaji međunarodne|