Korisne poveznice2020-02-17T13:35:49+01:00

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za mobilnost i programe EU

British Council

CEEPUS

DAAD

ESN

Fulbright

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave