Nekategorizirano

25.08.
2022.

ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI – PRIJE MOBILNOSTI

Prvi korak za ostvarivanje Erasmus+ mobilnosti je prijava na natječaj za Erasmus+ studentsku mobilnost. Sveučilište u Osijeku dva puta godišnje objavljuje natječaje za studentsku mobilnosti (jednom u ožujku/travnju i jednom u rujnu/listopadu).     ORGANIZACIJA MOBILNOSTI U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA   NOMINACIJE Nakon prolaska na natječaju, Sveučilište u Osijeku nominirat će studenta na inozemno sveučilište […]

Uredio urednik | Nekategorizirano
VIŠE
10.02.
2021.

ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI – POSLIJE MOBILNOSTI

OBVEZE STUDENTA NAKON ODRAĐENE ERASMUS+ MOBILNOSTI   Nakon svake odrađene mobilnosti, potrebno je osobno dostaviti završno izvješće Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te se javiti referadi fakulteta kako bi se mobilnost priznala, odnosno upisala u Dopunsku ispravu o studiju. Vrijeme konzultacija je od ponedjeljka do srijede od 10:00 do 13:00 sati.   U slučaju […]

Uredio urednik | Nekategorizirano
VIŠE
16.07.
2019.

Dijalog EU-a s mladima / Anketni upitnik

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, […]

Uredio urednik | Izdvojene vijesti . Nekategorizirano
VIŠE
25.01.
2019.
Stranica 1 od 212