Na Filozofskom fakultetu Osijek održana je 22. 3. 2023. promocija knjige Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini. Porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi. Uvodnu riječ dala je izv.prof.dr.sc. Anita Dremel, a autor je potom održao sat vremena predavanja o teorijskoj podlozi i empirijskim nalazima svog doktorskog istraživanja koje je objavljeno u ovoj knjizi. Promociji i predavanju nazočili su nastavnici i studenti sa Sveučilišta u Osijeku, koji su započeli zanimljivu i živahnu raspravu te se zainteresirali za vlastiti rad na ovoj važnoj temi, za akademsku zajednicu, kreatore javnih politika, zdravstveni sustav i radno okruženje. Istraživanje je provedeno u okviru projekta UNIGEM, čiju provedbu koordinira TPO fondacija.
 

Ispred projekta UNIGEM, Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Osijeku i Hrvatskog sociološkog društva Julijana Mladenovska Tešija održala je 29.3.2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku predavanje pod nazivom Eva: dekonstrukcija i rekonstrukcija antropologije žene, koje je moderirala izv.prof.dr.sc. Anita Dremel. Perspektive teologije i filozofije u feminističkom ključu zainteresirale su kolege i studente. Nakon predavanja pogledali smo dokumentarni film DIVNE
 

U sklopu aktivnosti Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Osijeku i projekta UNIGEM održana je edukacija za nastavnike 15.3.2023. u Auli Rektorata UNIOS. Tema edukacije bila je Nesvjesne pristranosti, a održala ju je izv.prof.dr.sc. Anita Dremel. Na edukaciji su bile/i pristune/i neke/i od članica/ova uprave Sveučilišta u Osijeku te koleg(ic)e s fakulteta sastavnica (FAZOS, PTF, MEFOS, FFOS, FOOZOS, FTOR Požega, FERIT…).

 

 

U srijedu 15.3.2023. u Auli Rektorata predsjednica Povjerenstva za rodnu ravnopravnost izv.prof.dr.sc. Anita Dremel održala je edukaciju za nastavnike pod nazivom Nesvjesne pristranosti u suradnji s projektom UNIGEM

 

U sklopu projekta UNIGEM na kojem je Sveučilište J. J. Strossmayera projektni partner u saradnji s TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) u Sarajevu u razdoblju od 20. 2. do 26.2. 2023. održala se zimska škola „Rod i globalizacija“. Zimska škola ponudila je 30 sati predavanja i 15 sati vježbi. S našeg sveučilišta zimsku školu pohađali su Izabela Jagačić, studentica engleskog jezika i sociologije na Filozofskom fakultetu Osijek i Karlo Rašić, student na Pravnom fakultetu Osijek.