Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

studentski-zbor-01

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 6. lipnja 2019. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7 do 19 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih,  diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se  provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

 

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku
Pravni fakultet Osijek

Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Akademija za umjetnost i kulturu

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola (Europski studiji, Komunikologija, Kulturologija)
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

Kandidature na razini sastavnica:

 

Kandidature na razini Sveučilišta:

 

OBAVIJEST :

Studentski izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i studentske zborove sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji su provedeni dana 6. lipnja 2019. godine su pravovaljani. Izbori se ponavljaju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku sukladno čl. 18. st. 1. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ponavljanje izbora provest će se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu sukladno čl. 23. st. 3. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ponovljeni izbori će se održati u listopadu 2019. godine.

Zahtjev za nadgledanjem izbora

KANDIDACIJSKA SVEUČILIŠNA LISTA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA

*Napomena: Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica.