Dopunski studentski izboriStudentski izboriIzvanredni izbori
Na temelju Odluke Rektora Sveučilišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u utorak, 7. studenoga 2017., provest će se dopunski studentski izbori za izbor studentskih predstavnika za:

  • sveučilišnu listu za područje Tehničkih znanosti, Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva, Humanističkih znanosti i za Interdisciplinarno područje znanosti i Umjetničko područje,
  • Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Za područje Tehničkih, Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva, Humanističkih znanosti i za Interdisciplinarno područje  znanosti i  Umjetničko područje ukupan broj studenata je 8995. Budući je za pravovaljanost prijedloga kandidata na razini Sveučilišta potrebno prikupiti najmanje 1% potpisa studenata to je 90 potpisa za navedena područja. 

Za pravovaljanost prijedloga kandidata na razini Sveučilišta potrebno je prikupiti 1% potpisa studenata Sveučilišta. (Članak 4. stavak 4. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek istodobno provodi izbore i za Studentski zbor sastavnice i za studentske predstavnike za sveučilišnu listu za jednog predstavnika studenata za znanstveno područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva (Poljoprivredni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo).

Za pravovaljanost kandidature za izbor predstavnika u Studentski zbor sastavnice potrebno je prikupiti 1% potpisa birača sastavnice Sveučilišta na kojoj se kandidat prijavljuje na službenom obrascu (Članak 3. stavak 3. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Kandidatura na razini Sveučilišta se dostavlja Izbornom povjerenstvu Sveučilišta najkasnije do petka, 27. listopada 2017. godine.

Glasačka mjesta će biti otvorena toga dana od 7 do 19 sati.

 

Popis birača

Područje Tehničkih znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Građevinski fakultet
Strojarski fakultet

Područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva
Poljoprivredni fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Medicinski fakultet
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Područje Humanističkih znanosti
Filozofski fakultet
Katolički bogoslovni fakultet

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Odjel za kulturologiju
Umjetnička akademija

Kandidature na razini sastavnice:

Kandidature na razini Sveučilišta:

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

studentski-zbor-01

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Željka Turkalja,  održati će u utorak, 6. lipnja 2017.  izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta će biti otvorena toga dana od 7 do 19 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih diplomskih i integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveucilišta i studentski zbor pojedine sastavnice ce se  provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetnicko-nastavnim sastavnicama Sveucilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetnicko-nastavnih sastavnica Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

 

Zapisnik izbornog povjerenstva o rezultatima studentskih izbora provedenih 6. lipnja 2017.

 

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije godine.

Popis birača

Područje Društvenih znanosti
Ekonomski fakultet
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Pravni fakultet

Područje Tehničkih znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Građevinski fakultet
Strojarski fakultet

Područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva
Poljoprivredni fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Medicinski fakultet

Područje Humanističkih znanosti
Filozofski fakultet
Katolički bogoslovni fakultet

Područje Prirodnih znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Odjel za kulturologiju
Umjetnička akademija

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola (Europski studiji, Komunikologija, Kulturologija)
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)
Kandidature na razini sastavnica:

 

Kandidature na razini Sveučilišta:

 

Rezultati izvanrednih studentskih izbora

Zapisnik izbornog povjerenstva Sveučilišta

 

Kandidacijska sveučilišna lista

 

Popis birača

Područje Društvenih znanosti

Ekonomski fakultet
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Pravni fakultet

Područje Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva

Poljoprivredni fakultet
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Medicinski fakultet

 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj donio je 21. veljače 2017. Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor  Poljoprivrednog fakulteta, koji će se održati 22. ožujka 2017.

Uz tu odluku, Rektor je donio i dvije odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta za provedbu izvanrednih studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.