Izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica

studentski-zbor-01

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama..

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Ponovljeni izbori za izbor studentskih predstavnika – 11. studenog 2021. godine

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 11. studenog 2021. godine, održat će se ponovljeni izbori za izbor tri (3) studentska predstavnika poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te za izbor studentskih predstavnika za studentske zborove znanstveno-nastavnih sastavnica, i to za:

– Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

– Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

* Za studente poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša i studente Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku otvoreno je biračko mjesto u zgradi rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , Trg Svetog Trojstva 3, u vijećnici Doktorske škole od 07.00 do 19.00 sati.

Na temelju Odluke rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u utorak, 23. studenog 2021. godine, održat će se  izbori za izbor studentskih predstavnika za studentske zborove znanstveno-nastavnih sastavnica koje na listi imaju kandidate s istim brojem glasova, a jedan ulazi u sastav studentskog zbora, i to za :

         – Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ponavljaju se izbori za kandidate pod rednim brojem 2. i 10.

         – Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ponavljaju se izbori za kandidate pod rednim brojem 4. i 5.

Privremeni rezultati za izbor (3) studentska predstavnika poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Kandidacijska lista – Ponovljeni izbori 11. studenog 2021. godine

Popis birača

Popis birača poslijediplomskih sveučilišnih studija i poslijediplomskih specijalističkih studija koji se izvode na Sveučilištu :

Kandidature na razini Sveučilišta:

Kandidature na razini sastavnica:

Zahtjev za nadgledanjem izbora

Privremeni rezultati izbora

KONAČNI REZULTATI IZBORA – SVEUČILIŠNA LISTA

Popis birača po područjima:

Društvene znanosti
Ekonomski fakultet u Osijeku

Kineziološki fakultet Osijek
Pravni fakultet Osijek

Tehničke znanosti
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Biomedicina i zdravstvo
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Medicinski fakultet Osijek

Biotehničke znanosti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Humanističke znanosti
Filozofski fakultet Osijek
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Prirodne znanosti
Odjel za biologiju
Odjel za fiziku
Odjel za kemiju
Odjel za matematiku

Interdisciplinarno područje znanosti i umjetničko područje
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Poslijediplomski sveučilišni studiji
Doktorska škola 
Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studiji (Molekularne bioznanosti i Zaštita prirode i okoliša)

Kandidacijska lista za Studentski zbor Sveučilišta

Lista nevaljanih kandidatura

Navedeni podaci mogu se koristiti isključivo u svrhu popisa birača i u druge svrhe ne mogu se koristiti, prema Pravilniku za provedbu studentskih izbora za studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica,pročišćeni tekst.

 

Izbori 2019.