Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji ili inozemstvu

Međunarodna i međusveučilišna suradnja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ostvaruje se u okviru aktivnosti temeljenih na bilateralnim međusveučilišnim ugovorima, u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža, međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata Europske komisije, te međunarodnih aktivnosti studentskih udruga. Osim toga, suradnja se odvija s partnerskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, a uglavnom se temelji na unaprjeđivanju i izvođenju zajedničkih studijskih programa te suradnji na znanstvenoistraživačkim projektima.

eu

Grafički prikaz bilateralne suradnje

Budući da je Sveučilište u Osijeku jedan od pokretača razvitka istočne Hrvatske, strateški ciljevi Sveučilišta odnose se između ostalog na poticanje prekogranične suradnje koja je osobito razvijena u području zajedničkih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Posebno spomenimo angažman Elektrotehničkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta, Strojarskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Medicinskog fakulteta u IPA projektima i to sa Sveučilištima u Mariboru, Pečuhu, Tuzli i Zenici. Spomenimo također suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti pri osnivanju Katedre za hrvatski jezik na Sveučilištu u Trakiji (Edirne, Turska), suradnju Filozofskog fakulteta kod osnivanja Studija engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli, TEMPUS projekt „Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region“ Poljoprivrednog fakulteta i Međunarodni ljetni kamp u organizaciji Umjetničke akademije. Isto tako važno je istaknuti suradnju Ekonomskog fakulteta u okviru međunarodnog međusveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog (doktorskog) studija Poduzetništvo i inovativnost koji se izvodi u suradnji sa Sveučilištem Turku (Finska), Maribor (Slovenija), Klagenfurt (Austrija) i Durham (Velika Britanija), uz suradnju s Microsoftom Hrvatska.

world

Grafički prikaz međunarodne razmjene u posljednjih 5 godina

Znatan broj nastavnika iz okruženja uključen je u izvođenje nastave na poslijediplomskoj razini na Sveučilištu u Osijeku i obrnuto.

U okviru znanstvenoistraživačkih djelatnosti sastavnice Sveučilišta u Osijeku godinama uspješno surađuju s brojnim uglednim znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu: Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, PMF i Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar“ u Zagrebu, Institut za antropologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski veterinarski institut i Brodarski institut u Zagrebu, Hrvatski povijesni institut u Beču, Europski konzorcij za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima u Pečuhu, Cardiff University, Universität des Saarlandes, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, West Virginia University Morgantown, University of Texas at Arlington, itd.

Posebno ističemo sudjelovanje svih sastavnica Sveučilišta u Osijeku u programu Erasmus u okviru kojega se realizira međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. U posljednjih šest godina sklopljeno je više od stotinu Erasmus ugovora koji predstavljaju dobar temelj za razvitak međunarodne suradnje s tendencijom proširenja na program CEEPUS, te projektnu suradnju, zajedničke studijske programe te organiziranje stručnih i znanstvenih skupova.