RUKOVODITELJICA SLUŽBE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU

Lidija Getto, univ. spec. st. eur.

Email: getto@unios.hr
Telefon: +385 31 224 124

ODJELJAK ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE I MOBILNOST NASTAVNIKA I STUDENATA

Martina Šuto, prof.

Email: martina@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171

STRUČNI SURADNIK ZA BILATERALNU, MULTILATERALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Klaudija Kulešević, dipl. oec. univ. spec. st. eur.

Email: klaudijak@unios.hr
Telefon: +385 31 224 125

STRUČNI SURADNIK ZA BILATERALNU, MULTILATERALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

Dario Ferić, dipl. oec.

Email: dferic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 125

VJEŽBENICA

Ivona Androić, mag. philol. angl. et mag. philol. lusit.

Email: iandroic@unios.hr
Telefon: +385 31 224 171