NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

 

 

Rezultati natječaja objavljeni su 10.11.2021.

_______________________________________________

Sveučilištu u Osijeku je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for Higher Education, čime je omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 30. rujna 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 1. prosinca 2021. – 31. listopada 2023.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis parterskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_hr. Broj ovakvih mobilnosti ograničen je, a detaljnije informacije nalaze se u Uputama za studente.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

 

Dodatne informacije:
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Od 2021./2022. akademske godine u Erasmus+ program uvode se novosti vezane uz priznavanje naknada za putovanje (sve detaljne informacije nalaze se u Uputama za studente (7.str.). Obrazac Izjave o časti za odobravanje zelenog putovanja nalazi se na poveznici (Izjavu o časti nije potrebno slati prilikom prijave na natječaj). Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku.

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:
1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC (OBAVEZNO POTPISATI NA SVIM POTREBNIM MJESTIMA (2); POPUNJAVATI TABLICE ZA MOBILNOST KOJU ODABIRETE I NE BRISATI TABLICE KOJE NE POPUNJAVATE!)
2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE
3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA
4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA

Dodatne dokumente:
1. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA S INVALIDITETOM ILI POSEBNIM POTREBAMA
2. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA NIŽEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA I IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
3. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE STATUSA STUDENTA S MANJE MOGUĆNOSTI (POGLEDATI DETALJNIJE U UPUTAMA ZA STUDENTE!)

 

 

ROK ZA PRIJAVU:
22. listopada 2021.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra 2021./2022. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 1. prosinca 2021. – 31. listopada 2023.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU:
Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: jplesa@unios.hr, a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 22.10.2021.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

 

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI:
*Napomena: Learning Agreement for Studies od ove akademske godine popunjava se preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok će se Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjavati u word dokumentu i na potpis koordinatorima slati preko e-maila.
Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Konzultacije za studente održavaju se od ponedjeljka do srijede od 10 do 13 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek (kontakt telefon: 031 224 171). S obzirom na epidemiološku situaciju, preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (jplesa@unios.hr).

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.

Uredio |2021-09-30T12:16:21+02:0030.09.2021.|Izdvojene vijesti, Natječaji, Natječaji međunarodne, Vijesti|