Međunarodna suradnja2018-11-08T14:35:00+01:00

Suradnja s drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji ili inozemstvu

Međunarodna i međusveučilišna suradnja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ostvaruje se u okviru aktivnosti temeljenih na bilateralnim međusveučilišnim ugovorima, u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža, međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata Europske komisije, te međunarodnih aktivnosti studentskih udruga. Osim toga, suradnja se odvija s partnerskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, a uglavnom se temelji na unaprjeđivanju i izvođenju zajedničkih studijskih programa te suradnji na znanstvenoistraživačkim projektima.

eu

Grafički prikaz bilateralne suradnje

Budući da je Sveučilište u Osijeku jedan od pokretača razvitka istočne Hrvatske, strateški ciljevi Sveučilišta odnose se između ostalog na poticanje prekogranične suradnje koja je osobito razvijena u području zajedničkih međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Međunarodna i međusveučilišna suradnja Sveučilišta u Osijeku ostvaruje se u okviru aktivnosti određenih bilateralnim ugovorima sklopljenim sa 61 sveučilištem u 25 država.
Predstavnici osječkog Sveučilišta sudjeluju u radu međunarodnih skupova i projektima sljedećih asocijacija: European University Association, Danube Rectors’ Conference, Alps Adriatic Rectors’ Conference.

world

Grafički prikaz međunarodne razmjene u posljednjih 5 godina

Znatan broj nastavnika iz okruženja uključen je u izvođenje nastave na poslijediplomskoj razini na Sveučilištu u Osijeku i obrnuto.
U okviru znanstvenoistraživačkih djelatnosti sastavnice Sveučilišta u Osijeku godinama uspješno surađuju s brojnim uglednim znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu: Institut Ruđer Bošković u Zagrebu, PMF i Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar“ u Zagrebu, Institut za antropologiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski veterinarski institut i Brodarski institut u Zagrebu, Hrvatski povijesni institut u Beču, Europski konzorcij za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima u Pečuhu, Cardiff University, Universität des Saarlandes, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, West Virginia University Morgantown, University of Texas at Arlington, itd.
Posebno ističemo sudjelovanje svih sastavnica Sveučilišta u Osijeku u programu Erasmus u okviru kojega se realizira međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. U posljednjih šest godina sklopljeno je više od 400 Erasmus ugovora koji predstavljaju dobar temelj za razvitak međunarodne suradnje s tendencijom proširenja na program CEEPUS, te projektnu suradnju, zajedničke studijske programe te organiziranje stručnih i znanstvenih skupova.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave