Sastanak Uprave Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s predstavnicima Hrvatske paneuropske unije

Sastanak Uprave Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s predstavnicima Hrvatske paneuropske unije

U rektoratu je 6. listopada 2017. održan sastanak Uprave Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta s prorektorima i predstavnicima Hrvatske paneuropske unije: predsjednikom akademikom Mislavom Ježićem, članom predsjedništva prof. dr. sc. Pavom Barišićem i Pavom Nujićem, predsjednikom Mladeži-ogranka Osijek te dekanicom Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Loretanom Farkaš vezano za organizaciju Međunarodne konferencije „Raspad carstva-totalitarni poretci-drugi svjetski rat i stvaranje Europske unije i schengenske Europe“ koja će se održati u Osijeku od 20. do 22. listopada 2017. na Filozofskom fakultetu Osijek.