Konačne rang liste u A2) kategoriji

Konačne rang liste u A2) kategoriji

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 4. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. godini održanoj 2. svibnja 2018. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Odluka Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora – utvrđivanje konačnih rang lista

Konačna rang lista u kategoriji A2). studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija studenti viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta