Konačne rang liste

Konačne rang liste

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 3. sjednici u akademskoj godini 2017./2018. godini održanoj 23. travnja 2018. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Odluka Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora – utvrđivanje konačnih rang lista

Konačna rang lista u kategoriji A) stipendije za izvrsnost, potkategorije

A1) studentima viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta i

A2) studentima I. godine preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija te I. godine integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija studenti viših godina studija i I. godina diplomskih sveučilišnih studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta