Studentski dom u Đakovu

Petra Preradovića 17
31400 Đakovo
Republika Hrvatska

Telefon: +385 31
E-mail: grgo.grbesic@gmail.com
www: www.djkbf.unios.hr