Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2021./2022.

1. KARLA JURENDIĆ, MARIJA KLEN, PATRICIA KOVAČEVIĆ, MIA PAVOŠEVIĆ I ANA VUČKOVIĆ, studentice I. godine diplomskog sveučilišnog studija Marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Marketinško planiranje, pod naslovom „Astro Garden – Marketing plan“

2. DIJANA BRKIĆ, MARTINA ČOLAKOVAC I MARTA SUDAR, studentice I. godine diplomskog sveučilišnog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Pokretanje poslovnog pothvata, pod naslovom „Šuška priča priču“

3. PETRA PRLIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Konjogojstvo I, pod naslovom „Konformacija i njezin utjecaj na performans dresurnog konja“

4. TEA JANUŠ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Agroekonomika, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za izvrstan seminarski rad iz modula Međunarodni tržišni odnosi, pod naslovom „Stavovi i preferencije potrošača svinjskog mesa u Osječko-baranjskoj županiji prema kolinju“.

5. JANA DUKIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok DRB – Robotika i umjetna inteligencija na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za stručne radove „Real fluid simulation for determination of engine oil viscosity“ i „Ramifications of the greenhouse effect: a closed vehicle example“.

6. FILIP ZNAOR, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok DRD – Informacijske i podatkovne znanosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

7. MARIJA IMROVIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

8. MARKO BABIĆ, student IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,768.

9. EVICA VINOGRADAC, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,813.

10. LAURA ĐUZEL, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,917.

11. ANDREA ERŠETIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti i pedagogije na Filozofskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Književna geografija Dubrovnika, pod naslovom „Sestra sestri: bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona)“.

12. BEATRIZ BRKIĆ, DEJANA ĐURIĆ, MATEJA NIKOLIĆ I LEONARDA PERIĆ, studentice III. godine preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Osijek, za interdisciplinarni i intermedijalni seminarski rad iz predmeta Jezik srednjovjekovnih simbola, pod naslovom „Vodič svijetom simbola Da Vincijeva koda“.

13. MARIJA JURINA I MARKO NEKIĆ, studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje konstrukcija, pod naslovom “Procjena nelinearnog potresnog ponašanja armiranobetonskih konstrukcija”.

14. KRISTINA NOVAK, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Planiranje grada, pod naslovom „Istočni ulaz grada Osijeka – prijedlog scenarija razvoja i planskog rješenja“.

15. LUKA MAROŠEVIĆ, student II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

16. MARIA DRAGOMIROVIĆ, studentica II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

17. MARIJA DOBROŠEVIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, usmjerenje Kineziološka rekreacija na Kineziološkom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biomehanika, pod naslovom „Biomehanika plivanja: tehnika leptir“.

18. KLARA FINDRIK, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Kineziološka edukacija na Kineziološkom fakultetu Osijek, za suautorstvo u radu i prezentaciju rada na Festivalu znanosti 2021., pod naslovom: „Tjelesna i zdravstvena kultura. Kultura, znanost ili?“.

19. MATEA PETRINOVIĆ, studentica VI. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

20. MARIO ŠPOLJARIĆ, student IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

21. VERONIKA SUDAR I MATKO GUŠTIN, studenti V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Pravo vanjske i unutarnje sigurnosti Europske unije, pod naslovom “Nezavisnost Kosova – 13 godina poslije”.

22. PETRA ŠTIVIĆ, studentica III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Trgovačko pravo, pod naslovom “Položaj jamaca u insolvencijskim postupcima u hrvatskom i poredbenim pravima i praksi Europskog suda za ljudska prava”.

23. PETRA LONČARIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Procesno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,833.

24. LEA HERIC, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,750.

25. ANAMARIJA ŠERBETAR, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Dizajn za kazalište, film i multimediju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za iznimna umjetnička postignuća na samostalnim umjetničkim projektima izrađenim u tehnici stop motion te izvrsnosti u sudjelovanju na zajedničkim projektima Odsjeka za Kreativne tehnologije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

26. JOSIPA HENIZELMAN, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Vizulana umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za iznimna umjetnička ostvarenja tijekom studija, video radovima: Mjesta koja ne postoje i Nas osam, dva psa i mačka te prezentaciji rada kroz izlagačke aktivnosti, izložbe: One su tu i Međunarodni studentski biennale i sudjelovanje u radionicama: Skica, proba i igra i Videoglitch.

27. MATEJ SELETKOVIĆ I STELLA GLAVIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ekološki projekti, pod naslovom “Establishing proper infrastructure for waste sorting in Donji Andrijevci municipality”.

28. VIKTORIA ČURILA, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer nastavnički na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

29. ILIJA VUČKOVIĆ, student II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,0.

30. DOMAGOJ BRADARIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,524.

31. KRISTINA ĐAMBIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Kemija, smjer istraživački na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analitička kemija okoliša, pod naslovom “Biološke analize utjecaja onečišćenja okoliša”.

32. MATEJA PERŠIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Aktivne tvari u ljekovitom bilju, pod naslovom “Calendula officinalis L., neven”.

33. DOMINIK MIHALČIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer Financijska matematika i statistika na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Multivarijatna analiza, pod naslovom “Cijena rabljenih automobila u Hrvatskoj”.

34. SLAĐANA LAĐAREVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika, smjer nastavnički na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodika nastave matematike III, pod naslovom “Formativno vrednovanje – Pitagorin poučak”.

Uredio |2022-11-29T11:56:58+01:0029.11.2022.|Rektorova nagrada|