Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2023./2024.

 1. Matija Kuzmić i Matej Vujanić, studenti II. godine sveučilišnog diplomskog studija Financijski menadžment te Bruno Radovanović, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Poduzetnički menadžment i poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i Juraj Botkuljak, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, modul: Financijska matematika i statistika na Fakultetu primijenjene matematike i informatike Osijek za stručni rad iz kolegija Financijski menadžment, pripremljen za studentsko natjecanje „CFA Research Challenge“, pod naslovom „Valuacija dionice na primjeru kompanije Valamar d.d.“
 1. Pejo Bosnić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija, smjer: Logistički menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za stručni rad pripremljen za studentsko natjecanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za Godišnju nagradu HANFE studentima za najbolje znanstvene i stručne radove u akademskoj 2022./2023. godini, pod naslovom „Paneuropska osobna mirovinska štednja kao novi oblik dobrovoljnog mirovinskog osiguranja“
 1. Petra Prlić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Zootehnika, smjer: Specijalna zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za stručni rad iz kolegija Konjogojstvo II, pod naslovom „Dresurno jahanje: kraj znanja početak je zlostavljanja konja“
 1. Aleksandar Višnić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Agroekonomika, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za stručni rad iz kolegija Računovodstvo u poljoprivredi, pod naslovom „Struktura prihoda biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj“.
 1. Luka Kaučić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Programsko inženjerstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za seminarski rad iz kolegija Računarstvo usluga i analiza podataka, pod naslovom „Teorija i primjena osnovnih načela kvantnog računarstva“.
 1. Tea Krčmar, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Informacijske i podatkovne znanosti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za seminarski rad iz kolegija Razvoj računalnih igara, pod naslovom „Apocalypse – Izrada 3D video igre u programskom alatu Unity“.
 1. Magdalena Mikić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, modul: Financijska matematika i statistika na Fakultetu primijenjene matematike i informatike Osijek, za seminarski rad iz kolegija Matematičke financije, pod naslovom „Investiranje u dionice kompanija The Hershey Company i Mondelez International, Inc.“.
 1. Juraj Botkuljak, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, modul: Financijska matematika i statistika na Fakultetu primijenjene matematike i informatike Osijek, za seminarski rad iz kolegija Odabrane primjene vjerojatnosti, pod naslovom „Analiza glavnih komponenti“.
 1. Renato Putniković, student II. godine stručnog prijediplomskog studija Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, za seminarski rad iz kolegija Poduzetništvo i inovacijski projekti, pod naslovom Izrada projektnog prijedloga i analiza tržišne opravdanosti poslovne ideje „Verebalitation, studio digitalne rehabilitacije i edukacije“.
 1. Lucija Vuić, studentica II. godine stručnog prijediplomskog studija Enogastronomija na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,714.
 1. Dora Galić, studentica V. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 1. Adriana Češnik, studentica III. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,800.
 1. Lorna Sušić, studentica V. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,841.
 1. Vanja Kiralj, studentica III. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,786.
 1. Tadej Grlić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Nakladništva i Njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer na Filozofskom fakultetu Osijek, za stručni rad, pod naslovomAssessing machine translation from English to German: A case study“.
 1. Sabina Jelinek, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Hrvatskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer i Njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer na Filozofskom fakultetu Osijek, za seminarski rad iz kolegija Slavenska mitologija, pod naslovom „Božica Vesna – izvankanonska studija slučaja“.
 1. Josip Radić i Etna Marković, studenti I. godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo, modul Nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za seminarski rad iz kolegija Mostovi II, pod naslovom Numerička simulacija djelovanja eksplozije na rasponski sklop mosta”.
 1. Ana Vračević, studentica III. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Arhitektura i urbanizam na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za seminarski rad iz kolegija Urbanističko-arhitektonski studio – završni rad, pod naslovom „Idejno arhitektonsko rješenje poslovne zgrade Retfala-jug“.
 1. Franjo Knežević, student V. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za seminarski rad iz kolegija Teologija Josepha Ratzingera, pod naslovom „Kristov ponovni dolazak i ispunjenje vremena prema Josephu Ratzingeru/papi Benediktu XVI.“.
 1. Matea Čelik, studentica V. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za seminarski rad iz kolegija Patristika i srednjovjekovna dogmatska teologija, pod naslovom „Misli sv. Grgura Velikoga za redovnički život“.
 1. Blago Čepo, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kineziološka edukacija na Kineziološkom fakultetu Osijek, za znanstveno-stručni rad, pod naslovom: „Analiza pokazatelja situacijske učinkovitosti Hrvatske nogometne reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine i 2022. godine“.
 1. Ivan Paravac, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kineziološka edukacija na Kineziološkom fakultetu Osijek, za znanstveno-istraživački rad, pod naslovom: „Pouzdanost i valjanost mobilne aplikacije za mjerenje vremena sprinta“.
 1. Christian Kurina, student V. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,930.
 1. Fran Popović, student VI. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Medicina na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,697.
 1. Dražen Betlemović, student II. godine stručnog diplomskog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu Osijek, za seminarski rad iz kolegija Europeizacija hrvatske uprave, pod naslovom “Pravni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj”.
 1. Ružica Mijatović, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 1. Dario Šarić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 1. Ivona Vojvodić, studentica III. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Likovna kultura na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za iznimna postignuća na samostalnim umjetničkim projektima te osvojenom prvom mjestu na svjetskom natjecanju Red Bull Doodle Art, 2023. godine za likovni rad vrednovan po kriteriju umjetnička vještina, kreativnost i ljubav prema životu.
 1. Elena Lukić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog dvopredmetnog studija Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i Mediji i odnosi s javnošću na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za inovativne pristupe projektima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku koji doprinose promicanju kulture i medija na sveobuhvatan i inspirativan način te za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 1. Sanela Damjanović i Mihaela Kalčić, studentice II. godine sveučilišnog diplomskog studija Zaštita prirode i okoliša na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za seminarski rad iz kolegija Ekološki projekti, pod naslovom “Pond Restoration in Nature Park Učka (PondLife)”.
 1. Lucija Sara Kovačić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija, smjer: znanstveni na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 1. Mikulec Magdalena, studentica godine sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike, nastavnički smjer na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,791.
 1. Dino Galić, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike, nastavnički smjer na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za seminarski rad iz kolegija Radioekologija, pod naslovnom “Određivanje koncentracije aktivnosti radona u vodi i tlu i procjene doze zračenja”.
 1. Iva Duković, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kemija, istraživački smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za seminarski rad iz kolegija Analitička kemija okoliša, pod naslovom “Biogoriva i ostala alternativna goriva”.
 1. Ivan Pritišanac,student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kemija, istraživački smjer na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, za seminarski rad iz kolegija Analitička kemija okoliša, pod naslovom “Arsen u vodi za piće, Metode određivanja”.
Uredio |2024-05-13T09:29:00+02:0013.05.2024.|Rektorova nagrada|