Uspostavljanje međunarodne i međusveučilišne suradnje između Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Gaziosmanpaşa sveučilišta iz Tokata u Republici Turskoj

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku posjetila je delegacija Sveučilišta Gaziosmanpaşa iz Tokata u Republici Turskoj predvođena rektorom Sveučilišta prof. dr. sc. Bünyaminom Şahinom, dekanom Ekonomskog fakulteta i koordinatorom za međunarodnu suradnju prof. dr. Kubilayem Ȍzyerom te profesorom Fakulteta za znanost i umjetnost, Odsjek za povijest prof. dr. sc. Demirom Alpaslanom. Delegacija iz Tokata boravila je na Sveučilištu J. J. Strossmayera od 25. do 28. travnja 2022.

26. travnja 2022. svečano je potpisan međusveučilišni ugovor između dvaju Sveučiliša J. J. Strossmayera iz Osijeka i Gaziosmanpaşe iz Tokata. Međusveučilišni ugovor potpisali su rektori sveučilišta prof. dr. sc. Vlado Guberac i prof. dr. sc. Bünyamin Şahin. Međusveučilišnim ugovorom definirana je širina međusobne suradnje koja obuhvaća sve fakultete jednoga i drugoga sveučilišta te potiče mobilnost nastavnoga i nenastavnoga osoblja te studenata. Na radnom sastanku dvaju rektora dogovorene su potencijalne mogućnosti suradnje u obliku zajedničkih projekata i organizacije međunarodnih znanstvenih konferencija.

Domaćin turskoj delegaciji na Sveučilištu bio je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti na čelu s dekanom prof. dr. sc. Damirom Matanovićem i prodekanicom za nastavu prof. dr. sc. Eminom Berbić Kolar.

Rektor Bünyamin Şahin sa svojim timom obišao je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kao Fakultet koji je bio domaćinom ovoga posjeta te Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo na kojemu se susreo s dekanom prof. dr. sc. Aleksandrom Včevim i prof. dr. sc. Martinom Smolić, prodekanicom za znanost i poslijediplomske studije te direktorom Medicinskog centra Mursa izv. prof. dr. sc. Robert Smolićem.

Kolega Demir Alpaslan posjetio je Filozofski fakultet, Odsjek za povijest na kojemu je razgovarao s nastavnicima i studentima povijesti o mogućnostima međusobne suradnje.

Očekujemo daljnju uspješnu suradnju između dvaju vrlo sličnih sveučilišta i s obzirom na njihovu veličinu, broj sastavnica, kao i broj studenata.

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar

Uredio |2022-04-27T13:19:08+02:0027.04.2022.|Izdvojene vijesti, Vijesti, Vivat Academia|