Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Osobe za kontakt:

Lidija Getto, prof., univ.spec.st.eur.
načelnica Službe i koordinatorica Europskih studija
e-mail: getto@unios.hr
tel. (+385 31) 224 124

Bilaterna i multilateralna suradnja (znanstveno-istraživački projekti, IPA, Obzor):
Dario Ferić, dipl. oecc.
tel.: (+385 31) 224 125
e-mail: dferic@unios.hr

Međunarodni programi (ERASMUS+, CEEPUS)
Martina Šuto, prof.
tel.: (+385 31) 224 171
e-mail: martina@unios.hr


Klaudija Kulešević, mag. oec. (porodiljni dopust)
tel.: (+385 31) 224 125
e-mail: klaudijak@unios.hr