Sveučilište u Osijeku njeguje i razvija uspješnu međunarodnu suradnju sa sveučilištima s kojima ima potpisane ugovore o bilateralnoj suradnji:

ALBANIJA
ARGENTINA
ARMENIJA
AUSTRIJA
BOSNA I HERCEGOVINA
BOTSWANA
BUGARSKA
BRAZIL
CRNA GORA
ČEŠKA
FRANCUSKA
ITALIJA
JAPAN
JUŽNA KOREJA
KINA
MAĐARSKA
MAURICIJUS
MEKSIKO
MOLDAVIJA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
POLJSKA
RUMUNJSKA
RUSIJA
SAD
SJEVERNA MAKEDONIJA
SLOVAČKA
SLOVENIJA
SRBIJA
ŠPANJOLSKA
TURSKA
UKRAJINA