Sveučilište u Osijeku njeguje i razvija uspješnu međunarodnu suradnju sa sveučilištima s kojima ima potpisane ugovore o bilateralnoj suradnji:

ALBANIJA
ARGENTINA
ARMENIJA
AUSTRIJA
BOSNA I HERCEGOVINA
BOTSWANA
BUGARSKA
BRAZIL
CRNA GORA
ČEŠKA
ITALIJA
JAPAN
JUŽNA KOREJA
KINA
MAĐARSKA
MAURICIJUS
MEKSIKO
MOLDAVIJA
NORVEŠKA
NJEMAČKA
POLJSKA
RUMUNJSKA
RUSIJA
SAD
SJEVERNA MAKEDONIJA
SLOVAČKA
SLOVENIJA
SRBIJA
TURSKA
UKRAJINA