Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2019./2020.

1. MATEA VINCETIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Marketing na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,676.

2. MARINA GLUMAC, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer: Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

3. KRISTINA ZIRN, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Konjogojstvo II, pod nazivom: „Primjena infracrvene termografije u konjogojstvu“.

4. MARIO KOMLJENOVIĆ, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Agroekonomika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,90.

5. MARIN BENČEVIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok DRD – Informacijske i podatkovne znanosti na Fakultetu
elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obrada slike i računalni vid, pod nazivom: „Kompresija CT slika diskretnom kosinusnom transformacijom i parcijalnim diferencijalnim jednadžbama”.

6. FILIP ĐURIČKOVIĆ, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Komunikacijske mreže, pod nazivom: „Izrada makete GSM mreže koristeći SDR radio“.

7. JOVANA TIHOMIROVIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,773.

8. PETRA PANTALON, studentica IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Oralna kirurgija 1, pod nazivom: „Znanja i stavovi pacijenata o dentalnim implantatima kao terapijskom rješenju nakon ekstrakcije zuba“.

9. JELENA BRICO, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija (dislocirani studij Slavonski Brod) na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,667.

10. FILIPA IGREC, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,596.

11. ZVONIMIR PRTENJAČA, student II. godine diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost i povijest, VALENTINA KEZIĆ I LUKA VRBANIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost i povijest na Filozofskom fakultetu Osijek, za uredništvo Studentskog zbornika – Sto godina od Velikog rata: Pogled kroz dnevni tisak.

12. ANA GREGOROVIĆ, NIKOLINA MALIGEC, MATO MATIJEVIĆ, KATARINA ŠIJAKOVIĆ I IVAN VIDIĆ, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Osijek, za intermedijalni i interdisciplinarni nastavni projekt Trailerom AZ o jeziku srednjovjekovih simbola.

13. PATRICIJA RAVLIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Nosive konstrukcije na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje Konstrukcija, pod nazivom: “Utjecaj tipa numeričkog modela tla na statički i dinamički odziv armiranobetonskih okvira”.
14. LOVRO HUBZIN, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Planiranje grada, pod nazivom: „Planiranje jugozapadnog ulaza u Zagreb – 4d void“.

15. BRUNO DIKLIĆ, student V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,988.

16. ROBERT ERK, student V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,827.

17. MARIJA OLUJIĆ, studentica VI. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,882.

18. ANTONIO PERIŠ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike na Medicinskom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,828.

19. TENA KONJEVIĆ, studentica III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno procesno pravo, pod nazivom: “Neovisnost i nepristranost hrvatske sudbene vlasti kroz teoriju i praksu”.

20. ISKRA JUKIĆ I MATKO GUŠTIN, studenti IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo, pod nazivom: “Aspekti migracijskog prava u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj”.

21. EDITA RUŽMAN, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,923.

22. NIKOLINA MILIČEVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,818.

23. LUCIJA RUDEŽ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo, smjer: Energetska postrojenja na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, za seminarski rad iz predmeta Proizvodni postupci III, pod nazivom: „Simulacija toplinskog ciklusa elektrolučnog zavarivanja taljenjem“.

24. LUKA ŠARLIJA, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Strojarstvo, smjer: Konstruiranje i razvoj proizvoda na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,917.
25. ANA AJHENBERGER, studentica III. preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Medijska kultura na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,902.

26. DORA KRALIK, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Ilustracija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,889.

Za akademsku godinu 2018./2019. nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

1. TAMARA ĐERĐ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija, smjer: znanstveni, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biogeografska inventarizacija, pod nazivom: “ENVI portal i EEA – dostupni metapodatci i servisi”.

2. NERA VUIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija, smjer: znanstveni, za stručni rad, pod nazivom: „Prvi nalaz oblića Contracaecum sp. u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) Sakadaškog jezera“.

Za akademsku godini 2018./2019. nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

3. IVAN PROLOŠČIĆ, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike, za iznimnu istraživačku angažiranost i sudjelovanje na interdisciplinarnom znanstveno-istraživačkom projektu „Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja lijeka sa magnetskih nanočestica u prisustvu vanjskih magnetskih polja“.

4. IVANA BAKOŠKA, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,933.

Za akademsku godinu 2018./2019. nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

5. MARTINA RAJIĆ I MARIJA TERZIĆ, studentice I. godine diplomskog sveučilišnog studija Kemije, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Fizikalna kemija 2, pod nazivom: “Osnovni principi i primjena IR i UV-VIS spektroskopije”.

6. DORIS KOPF, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Kemije, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analitička kemija okoliša, pod nazivom “Hormoni u okolišu”.

Za akademsku godinu 2018./2019. nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

7. ANTONIO JOVANOVIĆ, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer: Matematika i računarstvo, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Realna analiza, pod nazivom “Kompaktni prostori”.
8. ANTONIO KRIZMANIĆ, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Uvod u teoriju skupova i matematičku logiku, pod nazivom: “Redni i kardinalni brojevi. Hipoteza kontinuuma”.

Uredio |2022-11-29T11:54:02+01:0029.11.2022.|Rektorova nagrada|