Erasmus+ KA1 – individualna mobilnost za studente u akad. godini 2014./2015.

Natječaj je zaključen dana 28. rujna 2014. Objava sljedećeg natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u akademskoj 2015./2016. godini očekuje se početkom ožujka 2015.

Rezultati 1. natječajnog roka (datum objave: 11. travnja 2014.)
Rezultati 2. natječajnog roka (datum objave: 13. listopada 2014.)

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1 – individualna mobilnost studenata, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 05. ožujka 2014. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije u akademskoj godini 2014./2015.

Svrha boravka u inozemstvu je
studijski boravak
ili
stručna praksa ili
kombinirani studijski boravak i stručna praksa
.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. lipnja 2014. – 30. rujna 2015.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska*, i Makedonija*.
*Status Turske i Makedonije u trenutku objave Natječaja nije definiran od strane Europske komisije, stoga su moguće naknadne izmjene za navedene zemlje.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Upute za studente za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac
2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane studente
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita
5. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom
6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata posebnog socioekonomskog statusa

ROKOVI ZA PRIJAVU:

1. rok za prijavu: 28. ožujka 2014.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom cijele akademske godine ili u zimskom semestru 2014./2015., ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:
01. lipnja  2014. – 30. rujna 2015.

2. rok za prijavu: 28. rujna 2014.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati u ljetnom semestru akademske 2014./2015.,
ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 01. studenoga 2014. – 30. rujna 2015.
Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.docx format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanih rokova neće se razmatrati.

Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .docx formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjih rokova za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od pojedinih krajnjih datuma određenih za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

Tekst natječaja (.pdf)
Popis akademskih Erasmus koordinatora
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ međuinstitucionalnih ugovora (travanj 2015)Pravilnik o dodjeljivanju financijskih potpora studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za individualnu mobilnost 2014./2015. u okviru Erasmus+ programa – Ključna aktivnost 1

Novi obrasci:
Erasmus+ Learning agreement for Studies (ugovor o studiranju u inozemstvu)
Erasmus+ Learning agreement for Traineeships (ugovor o obavljanju stručne prakse)

Rezultati 1. natječajnog roka (datum objave: 11. travnja 2014.)
Rezultati 2. natječajnog roka (datum objave: 13. listopada 2014.)

Dodatne informacije:

EURASMUS – portal za informacije o mogućnostima pronalaženja mjesta za stručnu praksu
Praxisnetwork – portal za informacije o mogućnostima pronalaženja mjesta za stručnu praksu
Službena stranica Erasmus+ programa

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb

Uredio |2016-05-09T12:27:35+02:0001.01.2014.|Međunarodna suradnja, Natječaji međunarodne|