Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2015./2016.

Prvi Dodatni Natječaj zaključen je 05. veljače 2016.

Rezultati evaluacijskog postupka Prvog Dodatnog Natječaja objavljeni su 19. veljače 2016.


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 18. siječnja 2016. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje PRVI DODATNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama (dalje u tekstu: natječaj).

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 01. ožujka 2016. – 30. rujna 2016.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska. U natječajnoj godini 2015./2016. mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. prijavni obrazac
2. obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
3. pozivno pismo inozemne ustanove (primjer Acceptance Letter
4. životopis (Europass format)
5. kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu
6. potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika
7. prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom)

ROK ZA PRIJAVU:

5. veljače 2016.

Prijave i ostale popratne dokumente poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ Prvi Dodatni natječaj
Trg svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt za dodatne informacije:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

e-mail: erasmus@unios.hr; tel: 031 224 171

 

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ međuinstitucijskih ugovora (veljača 2016.)
Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška
Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

eras_logoPredmetni Natječaj zaključen je dana 15. svibnja 2015.

Rezultati Natječaja objavljeni su 01. lipnja 2015.


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 17. travnja 2015. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti je 01. lipnja 2015. – 30. rujna 2016.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska. U natječajnoj godini 2015./2016. mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

1. prijavni obrazac
2. obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
3. pozivno pismo inozemne ustanove (primjer Acceptance Letter
4. životopis (Europass format)
5. kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu
6. potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika
7. prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom)

ROK ZA PRIJAVU:

15. svibnja 2015.

Prijave i ostale popratne dokumente poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ program mobilnosti
Trg sv. Trojstva 3
31000 Osijek 

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju

e-mail: erasmus@unios.hr; tel: 031 224 171

 

Dodatne informacije:
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ međuinstitucionalnih ugovora (travanj 2015.)
Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti
Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška
Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

eras_logo

Uredio |2016-05-09T12:28:50+02:0001.01.2015.|Međunarodna suradnja, Natječaji međunarodne|