Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2015./2016.

* Natječaj je zaključen je dana 30. rujna 2015.

Rezultati evaluacijskog postupka (datum objave: 12. listopada 2015.)


U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 08. rujna 2015. objavljuje Natječaj* za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka tijekom ljetnog semestra akad. godine 2015./2016. i / ili stručne prakse.

Svrha boravka u inozemstvu je
studijski boravak
ili
stručna praksa ili
kombinirani studijski boravak i stručna praksa
.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. studenoga 2015. – 30. rujna 2016.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.
Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. 

Upute za studente za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac
2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane studente
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita s trenutačne razine studija i prethodno završenih studija

Dodatno:
5. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom
6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata posebnog socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

 

ROK ZA PRIJAVU:

30. rujna 2015.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra akad. godine 2015./2016., ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:
01. studenoga 2015. – 30. rujna 2016.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.docx format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok 30.09.2015.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek
Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.
Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .docx formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.
Dodatne informacije:
Obrasci za provedbu mobilnosti:
Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse)
Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.
Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb

 

********************************************************************************************************************************************************

 

PRETHODNI ZAKLJUČENI NATJEČAJI ZA INDIVIDUALNU ERASMUS+ MOBILNOST STUDENATA

* Natječaj za mobilnosti u zimskom semestru 2015/2016. zaključen je dana 25. ožujka 2015.

Rezultati evaluacijskog postupka (datum objave: 10. travnja 2015.)

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1 – individualna mobilnost studenata, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dana 02. ožujka 2015. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije u akademskoj godini 2015/2016.

Svrha boravka u inozemstvu je
studijski boravak
ili
stručna praksa ili
kombinirani studijski boravak i stručna praksa
.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. lipnja 2015. – 30. rujna 2016.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. 

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.  Upute za studente za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac

2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane studente
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita s trenutačne razine studija
Dodatno:
5. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom 
6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata posebnog socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

ROK ZA PRIJAVU:

25. ožujka 2015.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom cijele akademske godine ili u zimskom semestru 2015/2016., ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:
01. lipnja  2015. – 30. rujna 2016.

Napomena: Natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati u ljetnom semestru akademske 2015/2016. godine bit će objavljen zasebno početkom rujna 2015.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.docx format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanih rokova neće se razmatrati.

Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .docx formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjih rokova za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od pojedinih krajnjih datuma određenih za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

Dodatne informacije:

Tekst natječaja

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ međuinstitucionalnih ugovora (travanj 2015.)

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Obrasci za provedbu mobilnosti:

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse)

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb

Uredio |2016-07-15T09:17:39+02:0001.01.2015.|Međunarodna suradnja, Natječaji međunarodne|